Protest narodowców w Podkowie?

Podkowa Leśna

Ruch Narodowy ustami posła Roberta Winnickiego zapowiedział kilka dni temu manifestację w Podkowie Leśnej przeciw przyjęciu uchodźców. Wniosek o pozwolenie na protest wpłynął do urzędu miasta w piątek.

Skrajnie prawicowe ugrupowanie radykalnie sprzeciwia się przyjęciu przez Polskę uchodźców z Syrii i Bliskiego Wschodu, którzy mieliby trafić m.in. do ośrodka Dębak leżącego właśnie w Podkowie Leśnej. – Mamy do czynienia z inwazją na terenie Europy i musimy się przed nią bronić – mówił 13 stycznia na konferencji prasowej w sejmie poseł Robert Winnicki. I zapowiedział protest w Podkowie.

W reakcji na plany Ruchu Narodowego urząd miasta poinformował w komunikacie z 14 stycznia, że nie wpłynęło żadne oficjalne zawiadomienie o demonstracji, a takie wymagane jest przez polskie prawo. – Zgodnie z art. 52 § 1 pkt 2 kodeksu wykroczeń odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten kto zwołuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu – czytamy na stronie internetowej miasta-ogrodu. I dalej: – Jednocześnie informujemy, że na demonstracje, które będą wypełniały znamiona artykułu 256 § 1 kk („Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”) nie będą wydawane zgody.

Zawiadomienie wpłynęło dzień później, w piątek 15 stycznia. Jaka będzie decyzja podkowiańskich władz? – W zawiadomieniu mowa jest o demonstracji 24 stycznia. Sprawdzę jak wyglądają tego typu manifestacje. Jeśli okaże się, że wiążą się one z demolką, zgody nie będzie – mówi Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.