Prawda o odśnieżaniu ulic w Pruszkowie

Region

Wczoraj Urząd Miasta w Pruszkowie zamieścił na swojej stronie tekst prośby o sprostowanie, jaką przesłał do naszej redakcji w związku z artykułem dot. odśnieżania ulic w Pruszkowie. Nie zamieścił jednak (celowo?) odpowiedzi, jaką otrzymał od redaktora naczelnego WPR. Przedstawiamy treść odpowiedzi.

Tekst z zarzutami podawania nieprawdy UM Pruszkowa zamieścił tutaj: http://www.pruszkow.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1144&Itemid=1

Redakcja Gazety WPR
ul. Prusa 19/7
05-800 Pruszków

W nawiązaniu do artykułu dotyczącego zimowego utrzymania ulic miejskich, który ukazał się w Gazecie WPR z dnia 01.10.2010 r. zwracam się o pilne sprostowanie informacji przekazanych mieszkańcom i opublikowanie ich również na pierwszej stronie gazety.
    Dane zawarte w artykule napisanym przez Panią Kamilę Gębską celowo wprowadzają w błąd mieszkańców Pruszkowa gdyż sugerują, że Miasto Pruszków jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za odśnieżanie. Pani Redaktor nie zainteresowała się stanem przygotowań do odśnieżania głównych ulic takich jak np. Poznańska, Wojska Polskiego, Aleje Jerozolimskie, które są drogami kategorii wojewódzkiej czy też takich jak np. Prusa, Sienkiewicza, Armii Krajowej, Plantowa, Powstańców, Promyka, Robotnicza, Warsztatowa, Długa, Broniewskiego itd., które stanowią drogi powiatowe. Stan utrzymania zimowego tych dróg stanowi przede wszystkim o komforcie i bezpieczeństwie kierowców.
    Kłamliwą informacją jest, że Miasto przeznaczyło mniej środków finansowych na odśnieżanie ulic miejskich niż w poprzednim sezonie zimowym. Środki finansowe w wysokości 700 tys. zł. przeznaczone na prowadzenie procedury przetargowej nie są jednoznaczne z ostatecznym zaplanowaniem tych środków na wykonanie usługi w tej wysokości. Budżet 2011 roku jest aktualnie w trakcie prac przygotowawczych do uchwalenia, bo tak się składa, że w naszych warunkach atmosferycznych mamy sezon zimowy, który musi zostać sfinansowany przy pomocy dwóch budżetów – 2010/2011. Na przeprowadzenie ubiegłorocznej procedury przetargowej przeznaczono 550 tys. zł. Z naszych obliczeń wynika, że w bieżącym roku planujemy o 150 tys. więcej niż w roku poprzednim, z obliczeń Pani Redaktor wynika jednak, że na wykonanie usługi przeznaczamy mniej pieniędzy.
    Wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne roku ubiegłego spowodowały konieczność przesunięcia środków finansowych w taki sposób, aby można było kontynuować usługę. Tej zimy przeznaczymy również na utrzymanie ulic miejskich środki finansowe w takiej wysokości, jakie będą konieczne w zależności od potrzeb. Wiąże się to między innymi z koniecznością uchwalenia budżetu 2011 r.
    Pani Kamila Gębska nierzetelnie przedstawiła również informacje uzyskane w Wydziale Ochrony Środowiska. Nie istnieje lista ulic, które nie będą odśnieżane, gdyż wzorem lat ubiegłych ulice odśnieżane są w zależności od potrzeb na dodatkowe zlecenie, co przewiduje umowa z wykonawcą i co Pani Redaktor sama potwierdziła w Miejskim Zakładzie Oczyszczania.
    Reasumując: proszę bezzasadnie nie straszyć naszych mieszkańców i przedstawiać im rzetelne, prawdziwe informacje.

Zastępca Prezydenta Pruszkowa
Andrzej Królikowski

ODPOWIEDŹ REDAKTORA NACZELNEGO GAZETY WPR:

Andrzej Królikowski
Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa
ul. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na Pańskie pismo OSO-7040/17/2010 z dnia 04.10.2010, w którym domaga się Pan pilnego sprostowania informacji zawartych w artykule dotyczącym zimowego utrzymania ulic miejskich, autorstwa red. Kamili Gębskiej i opublikowania go na pierwszej stronie naszego pisma informuję, że:

Pańskie stwierdzenie jakoby artykuł zawierał dane, które „celowo wprowadzają w błąd mieszkańców Pruszkowa, gdyż sugerują, że Miasto Pruszków jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za odśnieżanie” jest niezgodne ze stanem faktycznym, ponieważ artykuł takich danych nie zawiera.

Zarzut braku zainteresowania autorki artykułu stanem przygotowań do odśnieżania ulic, które są drogami kategorii wojewódzkiej i powiatowej uważam za bezzasadny, ponieważ artykuł dotyczył przygotowań do zimowego utrzymania dróg miejskich.

Bezzasadny jest również zarzut kłamstwa zawartego informacji, że miasto przeznaczyło mniej środków finansowych na odśnieżanie (700 tys. zł) niż w poprzednim sezonie zimowym (891 885,63zł), gdyż na chwilę obecną jest tak w istocie. Dodatkowe środki, które mają się znaleźć w przyszłorocznym budżecie staną się nimi dopiero wówczas, gdy budżet miasta na rok 2011 zostanie uchwalony i przyjęty.

Bezpodstawny jest również zarzut nierzetelnego przedstawienia informacji uzyskanych w Wydziale Ochrony Środowiska. W treści artykułu nie ma sformułowania, że istnieje lista ulic, które nie będą odśnieżane. Autorka stwierdza jedynie fakt, że „nie wszystkie ulice są wpisane do wykazu przewidzianych do zimowego utrzymania w sezonie 2010-2011”.

Reasumując, domaganie się sprostowania nieistniejących danych, informacji lub faktów, których nie zawierał publikowany materiał prasowy, wynikających z nadinterpretacji jego treści uważam za bezzasadne i co więcej nie posiadające uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa prasowego.

Z poważaniem,
Redaktor Naczelny WPR

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.