Poznali oczekiwania mieszkańców

Pruszków

Pruszków podsumował konsultacje społeczne dotyczące gminnego programu rewitalizacji na lata 2016-2026. Część uwag zgłoszonych przez mieszkańców uwzględniono w dokumencie.

Głównym celem konsultacji było przybliżenie wszystkim zainteresowanym pojęcia rewitalizacji. Pruszkowski magistrat chciał, aby w pracę nad projektem dokumentu zaangażowało się jak najwięcej mieszkańców. W listopadzie rozpoczęły się konsultacje społeczne, w trakcie których zainteresowani mogli zgłaszać swoje uwagi. Przeprowadzono również spotkania otwarte z interesariuszami i warsztaty, odbyły się również dwa spacery studyjne.

Miasto przygotowało raport, w którym uwzględniono zebrane podczas konsultacji uwagi i pomysły. Mieszkańcy proponowali m.in. opracowanie spójnej dla całego miasta małej architektury, włączenie do działań rewitalizacyjnych nowo powstającego Centrum Dziedzictwa Kulturowego czy uwzględnienie modernizacji targowiska miejskiego. Również podczas spacerów studyjnych mieszkańcy zgłaszali problemy. Wskazano na konieczność uzupełnienia programu o zagadnienia dotyczące ochrony zabytków. Mieszkańcy zgłosili również konieczność tzw. działań miękkich w postaci uporządkowania trawników, a także rozebranie dwóch budynków przy ul. Potulickiego, co miałoby wpłynąć na zwiększenie standardów estetycznych. 

W czasie trwania konsultacji społecznych zgłoszono 30 przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Część z nich dotyczyła remontów budynków oraz rewitalizacji terenów gminnych. Na liście zgłoszonych przedsięwzięć znalazły się również: budowa ścieżek rowerowych na terenie Szpitala Tworkowskiego, zadaszenie targowiska miejskiego, przebudowa przejścia podziemnego pod torami PKP, Dzienny Dom Pomocy Społecznej na terenie Żbikowa oraz wsparcie kształcenia ogólnego w celu wzmocnienia postaw na rynku pracy. 

Konsultacje społeczne pozwoliły zapoznać się urzędnikom z potrzebami mieszkańców. – Przesłane uwagi, opinie oraz propozycje przeanalizowano podczas prac nad ostatecznym kształtem gminnego programu rewitalizacji, część z nich uwzględniono bezpośrednio w dokumencie. (…) W związku z dużym zakresem zaproponowanych działań, niezbędne będzie finalne zaprojektowanie przedsięwzięć oraz sposobów ich realizacji, co pozwoli oszacować ostateczne ramy czasowe oraz finansowe planowanych projektów, a jednocześnie aplikować o wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej – czytamy w raporcie z konsultacji społecznych.

Z pełnym raportem można zapoznać się tu.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.