Powrót do domu

Region

Resort pracy i polityki społecznej w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi przygotowuje gminny standard wychodzenia z bezdomności. Wiosną ruszają pilotażowe działania.

Do tej pory 40-osobowy zespół specjalistów opracował model najlepszych i najskuteczniejszych form pracy z bezdomnymi. Od maja – przez półtora roku – trwać będzie ich testowanie w praktyce. Pilotaż ma umożliwić przygotowanie odpowiednich rozwiązań systemowych, programowych i legislacyjnych do wdrożenia w całej Polsce.

Na próbne wdrażanie takiego standardu w swojej miejscowości będzie można uzyskać unijne wsparcie w konkursie na wyłonienie partnerstw lokalnych.

Partnerstwa lokalne mają utworzyć ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne – m.in. policja, straż miejska, służba zdrowia, urzędy pracy. Jedno partnerstwo ma łączyć kilka różnych podmiotów.

Na podstawie zebranych doświadczeń, do kwietnia 2014 r. przedłożony zostanie resortowi pracy i polityki społecznej zestaw wniosków i rekomendacji. Mają one posłużyć do nowelizacji prawa o pomocy społecznej.

Gminny standard wychodzenia z bezdomności powstaje w ramach projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Zgodnie z założeniami, ma to być model zawierający m.in. katalog różnorodnych usług w zakresie streetworkingu (praca prowadzona na ulicy), działań socjalnych, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, zdrowia, partnerstwa lokalnego, zatrudnienia i edukacji.

Na wypracowanie gminnego standardu wychodzenia z bezdomności przeznaczonych zostanie 14,7 mln zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.