Powiat pruszkowski zwiększył deficyt budżetowy

Region

Wzrost dochodów o blisko 1 mln zł, ale i wzrost wydatków o ok. 4,5 mln zł uchwaliła rada powiatu pruszkowskiego na VI sesji 19 kwietnia. W efekcie deficyt budżetowy powiatu wzrośnie o ponad 3,6 mln zł.

Powodem zmian w budżecie są inwestycje prowadzone na terenie powiatu pruszkowskiego. – Sytuacja dotyczy działań PKP i budowy autostrady A2 oraz konieczności zrównoważonego rozwoju powiatu – argumentowała Elżbieta Smolińska, starosta pruszkowski. Chodzi m.in. o 1,12 mln zł na przebudowę ul. Przyszłości w Pruszkowie w związku z budową przez PKP nowego przejazdu kolejowego. Starostwo chce także przebudować połączenie ul. Sokołowskiej z al. Hrabską w gminie Raszyn. Kolejne 750 tys. zł zostaną przeznaczone na budowę sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół na drogach powiatowych.

Rada przegłosowała zaproponowane przez zarząd powiatu poprawki budżetowe, lecz nim to zrobiła, opozycja usiłowała przedłużać procedowanie nad projektem uchwały. Radny Zdzisław Sipiera dopytywał m.in. o to, skąd się bierze taka swawola, że powiat stać na zwiększanie deficytu budżetowego. Radny Stanisław Dymura, przewodniczący Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego rady, przypomniał mu, że sprawa korekt budżetowych została bardzo dokładnie przeanalizowana podczas posiedzenia komisji. Stwierdził też, że pytania radnego Sipiery pokrywają się z tymi, które były zadawane na posiedzeniu komisji. Starosta Smolińska jeszcze raz przypomniała sytuację, w jakiej znalazł się powiat w wyniku inwestycji PKP i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Wskaźniki ekonomiczne nie są najlepsze, ale nie są aż tak złe, byśmy nie mogli zwiększyć deficytu – mówiła Elżebieta Smolińska podkreślając, że pieniądze są przeznaczane na inwestycje, z którymi nie można czekać. W efekcie przewodnicząca rady Urszula Wojciechowska ucięła dyskusję.

Podczas VI sesji rada wysłuchała także informacji komendanta powiatowego policji mł. insp. Waldemara Perdiona o stanie bezpieczeństwa w powiecie w 2010 r. oraz informacji komendanta powiatowego straży pożarnej st. bryg. Dariusza Drzewieckiego o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ubiegłym roku. Przyjęto także uchwały:
– o zaciągnięciu kredytu ok. 21 mln zł na sfinansowanie deficytu budżetowego,
– w sprawie przyjęcia trybu i zasad przyznawania spółkom wodnym działającym na terenie powiatu dotacji z budżetu powiatu przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji,
– w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat,
– w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty pruszkowskiego.

Przewodnicząca Urszula Wojciechowska odczytała także informację o nadaniu przez prezydenta RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za szczególną pamięć o miejscach związanych z dramatycznymi losami Polaków w czasie II wojny światowej Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski Irenie Horban, szefowej Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została starosta Elżbieta Smolińska, a Srebrnym Krzyżem Zasługi – Alicji Szpigiel z biura starostwa pruszkowskiego.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.