Powiat ma kłopoty ze znalezieniem lekarzy orzeczników

Region

Powiat Pruszkowski od 2007 roku zabiega o utworzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Brak jego istnienia wynika z tego, że nie ma lekarzy chętnych do współpracy w ramach orzekania o niepełnosprawności. W celu zapewnienia mieszkańcom naszego powiatu możliwości uzyskania orzeczenia w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zawarte zostało porozumienie z powiatem grodziskim.

Starosta pruszkowski Elżbieta Smolińska podejmowała wiele kroków, żeby skompletować miejscowy skład komisji orzekającej. Z prośbą o pozyskanie lekarzy powiat zwracał się m.in. do podlegających mu jednostek służby zdrowia oraz niepublicznych ZOZ-ów. Wystosował pisma do okręgowej izby lekarskiej i do sąsiednich powiatów. Po takich apelach zgłosiło się kilku lekarzy wstępnie zainteresowanych zasiadaniem w komisji orzekającej. Jednak zaledwie jedna osoba stawiła się na szkolenie i uzyskała wymagane uprawnienia. Elżbieta Smolińska nie kryje, że właśnie z powodu braku chętnych do stworzenia składów orzekających o niepełnosprawności, corocznie zawierane jest porozumienie z powiatem grodziskim. Dla dobra osób niepełnosprawnych z naszego terenu, posiedzenia komisji odbywają się zazwyczaj sześć razy w miesiącu. Siedziba wyjazdowych składów orzekających dla powiatu pruszkowskiego mieści się w przychodni rejonowej przy ul. Drzymały 19/21 w Pruszkowie. Zespół ten rozpatrzył w ubiegłym roku około 1500 spraw dotyczących mieszkańców całego powiatu, z czego 1359 zakończyło się wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności.

Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydają orzeczenia do celów nierentowych. Orzeczenia te są wykorzystywane przede wszystkim do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej (zasiłków, dofinansowań), a także uzyskania prawa do parkowania w miejscach zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych, czy też w celu uzyskania innych ulg, np. w środkach komunikacji miejskiej. Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych realizuje m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.