Powiat Grodziski otrzyma dofinansowanie

Region

Na wniosek Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego powiat grodziskiotrzymał dofinansowanie Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji w ramach programu Razem Bezpieczniej.

Starostwo powiatu grodziskiego otrzyma dofinansowanie do projektu w obszarze ochrona dziedzictwa narodowego – „Przyszłość ma korzenie – zachowanie i zabezpieczenie narodowego dziedzictwa zadaniem każdego z nas”. W ramach projektu prowadzone będą pokazy multimedialne, lekcje muzealne, rajdy młodzieżowe „Szlakiem dworków, wilii i kapliczek”. Kwota dofinansowania wyniesie 43 tysiące złotych.

Pozostali realizatorzy dofinansowanych projektów, w ramach programu Razem Bezpieczniej to Legionowo, Pionki, Baranowo oraz Fundacja „Dzieci Niczyje”.

Zgodnie z założeniami programu środki na jego realizację wojewoda mazowiecki przekaże  według obowiązujących procedur określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ustawach samorządowych.

W tym roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło z całej Polski 109 wniosków na łączną kwotę 6,5 mln. Do programu zakwalifikowano 37 na sumę prawie 2,7 mln.

„Razem Bezpieczniej” to rządowy program, którego celem jest ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań. Na rok 2010 na realizację programu przeznaczono 3 mln zł.  (2,7 mln zł na projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, 200 tys. zł na konkursy tematyczne dotyczące miasteczek ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa imprez sportowych, 100 tys. zł na dofinansowanie projektu wskazanego przez Zespół Koordynacyjny działający przy MSWiA).

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.