Powiat przyjął budżet na 2018 r.

Pruszków

Mowa o projekcie budżetu na przyszły rok jaki został uchwalony podczas sesji rady powiatu pruszkowskiego, która odbyła się 19 grudnia. Głosowanie przebiegło bez niespodzianek.

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie był już gotowy w listopadzie. Jednak aby dopełnić formalności radni powiatu musieli go zatwierdzić. Jak budżet wygląda w liczbach? Przyszłoroczne dochody powiatu oszacowano na 151 mln zł, wydatki zaplanowano na kwotę prawie 160 mln zł. W przyszłym roku na wydatki majątkowe powiat przeznaczył 26,5 mln zł. Najwięcej, bo aż 15,5 mln zostanie wydane na inwestycje drogowe, ponad 6 mln zł na ochronę zdrowia i 1,5 mln zł na administrację publiczną. Szczegóły znajdziecietutaj.

 

Dziś odbyła się sesja XLI rady powiatu pruszkowskiego. Punktem 7. na proponowanym porządku obrad było właśnie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018. Starosta Maksym Gołoś przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. W trakcie dyskusji nad budżetem radna Zdzisława Zielińska zapytała czemu na 2018 r. istnieje zapis o budowie internatu na terenie szkoły przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie, a w dokumencie wieloletniej prognozy finansowej już go nie ma.

– Internat na Gomulińskiego na pewno byłby dobrym wzmocnieniem całego kompleksu sportowego. Zachowujemy śladową kwotę, w porównaniu do 8 mln zł, która były w WPF w poprzednich latach budżetowych. To na wypadek gdyby udało się pozyskać środki zewnętrzne na budowę internatu. Podkreślam, że przystąpimy do realizacji tej inwestycji tylko w wypadku gdy będziemy mieli realne szanse na pozyskanie środków zewnętrznych na tę inwestycję – odpowiadał starosta.

 

Następnie, wobec braku pytań, poddano pod głosowanie opisywaną uchwałę budżetową na 2018 r. Głosowało 25 radnych, 20 za, jedna osoba była przeciw, cztery osoby wstrzymały się od głosu. Zatem uchwała została podjęta.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.