Ponad 800 tys. zł na edukację

Podkowa Leśna

Trzeba inwestować w młodzież, bo jest naszą nadzieją na przyszłość. Zdają sobie z tego sprawę w Podkowie Leśnej. Miasto ogród pozyskało blisko 840 tys. zł dla samorządowej szkoły podstawowej i gimnazjum na projekt edukacyjny.

Projekt „Akademia Otwartego Umysłu” powstał przy współpracy Podkowy z Fundacją na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury. Jego koszt to ponad 883 tys. zł. Na realizację projektu miasto pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych. – Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i właściwych postaw 350 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum publicznego. Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań, projektów edukacyjnych i warsztatów rozwijających postawy. Fundacja przygotowująca projekt, w tym zakresie ściśle współpracowała ze szkołą. Grupę docelową, zakres i formę realizacji projektu opracowano na podstawie diagnozy przeprowadzonej w obu szkołach zatwierdzonych przez organ prowadzący i analizy zainteresowania projektem nauczycieli, uczniów i rodziców – poinformował Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej.

Przez dwa lata uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w wielu zajęciach. Zyskają również szkoły, do których trafi nowy sprzęt. – W projekcie będą rozwijane postawy przedsiębiorczości u uczniów, będą prowadzone dodatkowe projekty edukacyjne dotyczące rozwoju postaw kreatywności i innowacyjności. Przewidziane są zajęcia, gdzie dzieci i młodzież nauczą się jak unikać zagrożeń związanych z aktywnością w internecie. Szkoły zostaną doposażone w sprzęt TIK, powstanie międzyszkolna pracownia informatyczna i biologiczna. W ciągu 2 lat projektu uczniowie powinni podnieść kompetencje kluczowe z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i kompetencje cyfrowe o 40 proc. w stosunku do zdefiniowanego poziomu wyjściowego, rozwinąć umiejętność unikania zagrożeń w sieci o 60 proc., wzmocnić postawy przedsiębiorczości o 60 proc., a kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej o 50 proc. Szkoła pozyska wsparcie przedstawicieli biznesu i nauki w rozwijaniu postaw przedsiębiorczych młodzieży – powstanie Komitet ds. Rozwoju Przedsiębiorczości – podaje Tusiński.

Wypada wierzyć, że projekt wyda owoce. Dzięki pozyskanym środkom młodzież zyska możliwości rozwoju na nowych obszarach. – Mam nadzieję, że założone cele osiągniemy, a wszystkie te działania przełożą się poprawę jakości edukacji w naszej szkole – zaznacza burmistrz Podkowy.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.