„Policjant, który mi pomógł”

Region

Trwa kolejna edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Jego celem jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy, którzy wykazali się profesjonalizmem i empatią w niesieniu pomocy ofiarom przemocy domowej.

Konkurs organizowany jest od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już dziesięć jego edycji, podczas których wyłoniono 50 laureatów. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną jak i kryminalną. Tegoroczną edycję honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji.

Jak przebiega konkurs? Każdy z nas może zgłosić w niej funkcjonariusza, który naszym zdaniem zasługuje na wyróżnienie. Czasu jest jeszcze sporo, bo ten etap kończy się dopiero 31 maja. – Zgodnie z regulaminem, zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Natomiast laureatów konkursu (5 osób) wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich trzech edycji konkursu i przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych – czytamy w ogłoszeniu o konkursie.

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres: pogotowie@niebieskalinia.pl lub pocztą na adres: „Niebieska   Linia”, 02-121 Warszawa, ul. Korotyńskiego 13.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.