Pół miliona do zwrotu

Region

Samorządy muszą oddać 0,5 mln zł z podatków pobranych w ubiegłym roku. To efekt rozliczenia przez Ministerstwo Finansów pieniędzy przekazanych administracji lokalnej z tytułu PIT.

Udziały samorządów w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są na konta gmin, powiatów i województw do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek ten wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

Podstawą naliczenia udziałów samorządów z tytułu PIT są informacje o szacunkowym wykonaniu wpływów z tytułu tego podatku, przekazywane ministerstwu co miesiąc przez izby skarbowe. Ostateczna weryfikacja za cały rok następuje do 31 stycznia kolejnego roku. Ostateczne dane są podstawą do rozliczenia wpływów z PIT należnych administracji lokalnej.

W tym roku samorządy zwrócą ok. 0,5 mln zł. Dla większości jednostek oznacza to kwotę od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, rozliczenie nastąpi poprzez pomniejszenie dochodów przekazanych w marcu (za luty 2011 r.) o nadpłatę za rok ubiegły. Resort zwrócił się jednocześnie do samorządów o niedokonywanie samodzielnych wpłat na centralny rachunek bieżący budżetu państwa. Wersja papierowa rocznego sprawozdania Rb-27 zostanie przesłana jednostkom samorządu terytorialnego pocztą, analogicznie jak w roku ubiegłym.

Szczegóły rozliczeń w rozbiciu na poszczególne jednostki:

– woj. mazowieckie zwróci 3 755 zł

– powiat grodziski – 421 zł
– powiat pruszkowski – 935 zł

miasta i gminy:
– Baranów – 36 zł
– Brwinów – 493 zł
– Grodzisk Mazowiecki – 645 zł
– Jaktorów – 117 zł
– Michałowice – 656 zł
– Milanówek – 427 zł
– Nadarzyn – 268 zł
– Piastów – 452 zł
– Pruszków – 1 073 zł
– Podkowa Leśna – 180 zł
– Raszyn – 427 zł
– Żabia Wola – 111 zł

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.