Pół miliona dla powiatu grodziskiego

Region

Udzielenie pomocy finansowej powiatowi na modernizację drogi i ustalenie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych – to tylko część spraw, którymi zajmowali się  radni podczas ostatniej,  VII sesji Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, radni 19 głosami za i jednym wstrzymującym się podjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 500 tys. zł dla powiatu grodziskiego. Kwota ta zostanie przeznaczona na modernizację drogi z Grodziska do Józefiny.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie zabezpieczenia funduszy na inwestycje częściowo finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na kompleksową modernizację gospodarkę odpadami komunalnymi. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński wyjaśnił, że inwestycja ta dotyczy m.in. wymiany biostabilizatora w gminnej oczyszczalni, dzięki czemu system segregacji odpadów będzie działać efektywniej.

W tym miejscu radny Henryk Tuszyński wyraził zdziwienie wobec planów tej inwestycji twierdząc, że mieszkańcy wiosek sąsiadujących z oczyszczalnią nic o nich nie wiedzieli. – Musimy pamiętać także o roślinności i ptactwie, które występują w tych okolicach – apelował radny. Burmistrz Grodziska obiecał, że żadna rozbudowa i radykalna zmiana przy oczyszczalni niż te, o których była mowa we wcześniejszych planach, nie nastąpi. Uchwala została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Podczas sesji przyjęto również uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2011 roku projektu pn. „Wykorzystaj szansę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który ma na celu przywrócenie na rynek pracy kobiet długotrwale bezrobotnych.  

Długotrwałą debatą wśród radnych zakończyło się podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Grodzisk Mazowiecki. Ostatecznie, przy 13 głosach za, czterech przeciwnych i czterech wstrzymujących się uchwała została podjęta.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.