Pójdą dzieci do e-szkoły

Region

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało plan działań, wyznaczający szkołom i organom prowadzącym kierunki działania na drodze ku e-szkole.

„Niespotykana dotychczas dynamika i szybkość zmian we wdrażaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w światowej edukacji wymusza podjęcie natychmiastowych i wielokierunkowych działań” – czytamy w Planie działań dotyczącym nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym.

Celem planu jest przede wszystkim przygotowanie dzieci i młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, poprzez optymalne wykorzystanie najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji.

Personalizacja kształcenia, odpowiednie przygotowanie nauczycieli, zasoby edukacyjne zorganizowane w postaci elektronicznych platform kształcenia – to niektóre z priorytetów strategicznych planu.

W myśl założeń ma powstać Powszechna Sieć Edukacyjna. Dzięki szerokopasmowemu dostępowi do Internetu powstanie regionalna i krajowa infrastruktura dla usług edukacyjnych, oferowanych szkołom i placówkom. Do tego niezbędne będzie zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego przez organy prowadzące szkoły i placówki.

Plan zakłada utworzenie elektronicznych platform edukacyjnych, dla których opracowane zostaną standardy edukacyjne. Same platformy będą oferowane szkołom i placówkom lub organom prowadzącym przez dostawców usług internetowych. Otwarte Zasoby Edukacyjne to wspólna nazwa dla cyfrowych zasobów wszystkich portali. Portale te będą umożliwiały gromadzenie, ewaluację i użytkowanie oprogramowania edukacyjnego dostępnego dla szkół i placówek. Zasoby OZE powinny być dostępne dla wszystkich platform edukacyjnych.

Przewiduje się również tworzenie programów rozwoju szkół i placówek, wspieranych przez technologie informacyjno-komunikacyjne. W szczególności szkoły uczestniczące w projektach ze środków Unii Europejskiej powinny opracować programy własnego rozwoju, uwzględniające realizację priorytetów strategicznych.

W MEN zostanie utworzony międzydepratamentalny zespół koordynujący, który zajmie się planowaniem, zharmonizowaniem działań i nadzorem merytorycznym nad wykonaniem wszystkich zadań.

Opracowany dokument wynika z rządowej Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 i jest elementem realizacji przez Polskę Strategii Lizbońskiej w zakresie tworzenia społeczeństwa informacyjnego.

Zespół ds. edukacji KWRiST ma zająć się opiniowaniem planu na przyszłym spotkaniu.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.