Podkowa Leśna: woda tańsza, ścieki droższe

Region

Mniej za wodę, ale za to więcej za ścieki zapłacą mieszkańcy Podkowy Leśnej. Rada miejska podczas VII sesji 28 kwietnia zatwierdziła taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Dokonała także kosmetycznych zmian w budżecie, przyjęła regulaminu przyznawania dotacji w 2011 r. na usuwaniem azbestu oraz odrzuciła podwyżkę wynagrodzenia burmistrza.

Jednym z pierwszych punktów w przyjętym porządku obrad była uchwała dotycząca zwiększenia wynagrodzenia burmistrza Podkowy Leśnej Małgorzaty Stępień-Przygody. Jej zarobki są najmniejsze w porównaniu z miesięcznymi pensjami innych włodarzy naszego regionu. Wynoszą 8,1 tys. zł. Radni jednak, nie godząc się na podwyższenie wynagrodzenia, uchwały nie przyjęli.

Przeszła za to uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w mieście. Opłaty za wodę obniżono, a za ścieki podniesiono. Za 1 msześc. wody pobieranej z miejskiej sieci podkowianie płacić będą 2 zł plus VAT. Natomiast opłata za ścieki wynosić będzie 5,52 zł plus VAT za 1 msześc. Podwyżka kosztów ścieków motywowana była m.in. tym, że w 2011 r. podniesiono opłatę za zrzut ścieków do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim o 23 proc.

Radni przyjęli też regulamin przyznawania dotacji na ten rok w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest znajdujący się na prywatnych posesjach w Podkowie.

Zgodnie z porządkiem obrad, radni wysłuchali też sprawozdania komisji rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli, m.in.: przebiegu realizacji budowy hali sportowej i rozbudowy Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie, czy działań urzędu miasta w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.