Podkowa z zakazem nocnej sprzedaży alkoholu

Podkowa Leśna

Radni Podkowy Leśnej zdecydowali o wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu na terenie miasta-ogrodu w godz. 22.00-6.00. Ograniczenie nie dotyczy barów czy restauracji, chodzi wyłącznie o sklepy.

Uchwałę w tej sprawie przyjęto podczas wtorkowej sesji rady, wejdzie ona w życie w ciągu 14 dni od momentu jej opublikowania wojewódzkim dzienniku urzędowym. – Z inicjatywą uchwałodawczą wystąpiła Komisja Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska biorąc pod uwagę skargi mieszkańców na głośno zachowujące się „towarzystwo” w późnych godzinach wieczornych, szczególnie w okolicach stacji WKD Główna. Wcześniej projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym – nie wpłynęły żadne uwagi oraz został zaopiniowany przez wszystkie komisje merytoryczne Rady Miasta. Złamanie zakazu handlu w godzinach po 22.00 wiąże się z wysokimi karami finansowymi dla przedsiębiorcy – informuje na swoim blogu Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej.

Możliwość wprowadzenia takiego ograniczenia radni gmin mają otrzymali kilka miesięcy temu na podstawie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jednak niewiele samorządów decyduje się na aż tak restrykcyjne rozwiązanie. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby zdało ono egzamin w większych miejscowościach, jak np. w Pruszkowie czy w Grodzisku.

A co Wy na ten temat sądzicie?

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.