Podkowa planuje budżet obywatelski

Podkowa Leśna

Kolejne miasto w naszym regionie zdecydowało się stworzyć budżet obywatelski. Podkowa Leśna przygotowuje się do przyjmowania wniosków. Te mieszkańcy będą mogli składać od 10 czerwca.

Budżet obywatelski to szansa na większe zaangażowanie mieszkańców w życie miasta. Każdy może zgłosić sprawę, która jego zdaniem wymaga interwencji. Od modernizacji chodnika poprzez zainstalowanie monitoringu do unowocześnienia sprzętu w placówkach oświatowych. 

W Podkowie Leśnej mieszkańcy po raz pierwszy będą mieli szansę tworzyć budżet obywatelski. –  Wcześniej nie robiliśmy tego wprost. Wyglądało to tak, że do września mieszkańcy na posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów zgłaszali sprawy, które wymagały działania. W zeszłym roku przeprowadziliśmy sondę dotyczącą najważniejszych potrzeb – wyjaśnia Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej.

10 czerwca ruszy proces przyjmowania wniosków w ramach budżetu obywatelskiego. Miasto chce przekazać mieszkańcom wiedzę na temat procesu jego tworzenia. – W czasie Podkowiańskiej Dychy i Festiwalu Otwartych Ogrodów pojawi się stoisko budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na ten temat. Budżet obywatelski nie miał jeszcze nigdy miejsca w Podkowie. Chcemy włączyć w proces tworzenia mieszkańców, którzy będą mogli składać swoje wnioski i aktywnie uczestniczyć w jego kreowaniu. W ramach budżetu będzie do rozdysponowania kwota rzędu 100 tys. zł. – mówi Tusiński.

Jak krok po kroku będzie wyglądało tworzenie budżetu obywatelskiego w Podkowie? Od 10 czerwca do 15 lipca mieszkańcy będą mogli składać wnioski. Następnie urzędnicy podejmą się skrupulatnej analizy. Zakończenie weryfikacji zostało zaplanowane na 15 września. Z kolei w dniach 1-9 października wszyscy będą mogli wziąć udział w głosowaniu nad wybranymi propozycjami. Wyniki zostaną ogłoszone 15 października.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.