Plan ratownictwa medycznego zatwierdzony

Region

Minister zdrowia Ewa Kopacz zatwierdziła plan, zgodnie z którym od 1 lipca 2011 r. reorganizacja systemu ratownictwa będzie przebiegała dwuetapowo. Woj. mazowieckie zostanie podzielone w okresie przejściowym na 29 rejonów operacyjnych, a docelowo (od lipca 2012 r.) na dziewięć. Nowy plan zwiększa liczbę miejsc wyczekiwania karetek, dzięki czemu skróci się czas ich dojazdu do pacjentów.

Ostateczny kształt dokumentu powstał w związku z wydanym na początku marca zaleceniem ministra zdrowia. Na jego podstawie większość wojewodów zmodyfikowała swoje plany ratownictwa tak, aby możliwe było przeprowadzenie procedur Narodowego Funduszu Zdrowia. – Przygotowując obecną dwuetapową wersję, staraliśmy się w jak największym stopniu uwzględnić również postulaty społeczne – powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Zmniejszenie liczby rejonów operacyjnych z dotychczasowych 43 do 29 oznacza równoczesne zwiększenie ich obszaru. Gminy i miejscowości będą przyporządkowane do rejonów według kryterium najszybszego dojazdu. Zwiększona zostanie liczba karetek dziennych (pracujących w godz. 10.00–22.00 lub 7.00–19.00), a zmniejszona – nocnych, co pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów. Najwięcej wezwań odnotowuje się bowiem w ciągu dnia. Zwiększona ma być również liczba miejsc wyczekiwania zespołów o 20 w ramach tej samej liczby karetek (188).

Plan zakłada również zmniejszenie liczby dyspozytorni medycznych – początkowo do 29. Następnie ich liczba będzie sukcesywnie zmniejszana do dziewięciu w nowych rejonach operacyjnych, a docelowo do pięciu (w Warszawie, Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach, Płocku) – w zależności od możliwości organizacji sprawnej łączności oraz bezpiecznego przełączania numerów alarmowych. Każdy punkt odbioru zgłoszeń dysponować będzie znacznie większą liczbą zespołów ratownictwa medycznego. Ułatwi to wykorzystanie sąsiednich zespołów w przypadku, gdy najbliższy będzie zajęty, co pozwoli na znacznie lepszą koordynację i działania operacyjne w przypadku m.in. zdarzeń wymagających większej ilości zespołów.

Planuje się również zwiększenie wykorzystania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zwłaszcza do wypadków w ciągu dnia. Warunkiem koniecznym dla przeprowadzania operacji w nocy jest wcześniejsze wybranie i opisanie gminnych miejsc lądowania śmigłowców. Każda dyspozytornia dysponować będzie spisem lokalizacji przystosowanych do startów i lądowań (w tym całodobowych lądowisk przyszpitalnych z odpowiednim oświetleniem) oraz mapą zasięgu śmigłowców stacjonujących również w sąsiednich województwach. Mazowsze obsługują obecnie dwa śmigłowce LPR, które stacjonują w Warszawie i w Płocku.

Przygotowując plan brano pod uwagę m.in. wskaźnik ministra zdrowia jednego zespołu ratownictwa medycznego na 33 tys. mieszkańców, liczbę mieszkańców w rejonie operacyjnym, a także średnią liczbę wyjazdów przypadających na jeden zespół ratownictwa medycznego w latach 2008–2010 z uwzględnieniem statystyki dziennej i nocnej. Istotne były także dane przedstawiające wykorzystywanie zespołów ratownictwa medycznego niezgodnie z ich przeznaczeniem (transporty międzyszpitalne lub zamiast nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej).

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.