Pierwsza rada i ślubowania

Region

Najpóźniej w czwartek, 2 grudnia powinna odbyć się pierwsza sesja i ślubowanie nowych radnych. W ciągu najbliższych dni przysięgę powinni złożyć także wybrani w pierwszej turze wójtowie, burmistrzowie i prezydenci.

O terminie zwołania pierwszej sesji rady przypomina Państwowa Komisja Wyborcza. Zgodnie z przepisami ustaw o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa pierwszą sesję nowo wybranej rady (sejmiku) zwołuje przewodniczący rady (sejmiku) poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.

„Termin 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju należy liczyć od dnia ogłoszenia obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” – podkreśla PKW.

Ogłoszenie zbiorczych wyników wyborów do rad nastąpiło w czwartek 25 listopada, co oznacza że pierwsza sesja rad i sejmików w nowym składzie powinna się odbyć najpóźniej w czwartek, 2 grudnia.

Jeżeli sesji na czas nie zwoła poprzedni przewodniczący rady lub sejmiku, zadanie to będzie spoczywało na komisarzu wyborczym, który wyznaczy datę pierwszego spotkania radnych na dzień przypadający w ciągu 21 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw wyniku wyborów do rad.

Pierwszą sesję nowej rady prowadzi, do czasu wyboru przewodniczącego, najstarszy wiekiem radny nowej kadencji (obecny na sesji).

Sesję rozpoczyna wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Porządek tego dnia powinien obejmować także ślubowanie nowych członków rady. Samorządy również wybierają w tym czasie przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, a także powołują komisje.

Zgodnie z opublikowanymi w czwartek wieczorem wyjaśnieniami PKW, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci wybrani w pierwszej turze powinni złożyć ślubowanie na sesji rady gminy/miasta zwołanej w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim oddzielnego komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju przeprowadzonych 21 listopada.

Natomiast wobec wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy zostaną wybrani w drugiej turze, termin 7 dni należy liczyć od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju. Stanie się to dopiero po 5 grudnia.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.