Piastów podniósł podatki

Region

Podwyższenie podatku od nieruchomości na 2011 r., podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami w przyszłym roku, oraz uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Al. Krakowska – północ” były najciekawszymi punktami 73. sesji rady miasta w Piastowie.

Radni miejscy postanowili podnieść stawki podatku, które od stycznia będą płacić wszyscy właściciele nieruchomości na terenie Piastowa. Podwyżka nie jest duża, ale ważna, ponieważ wpływy z budżetu ciągle maleją. Podniesiono więc m.in. podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0,77 zł/mkw na 0,80 zł/mkw, od budynków i ich części mieszkalnych z kwoty 0,63 zł/mkw na 0,65 zł/mkw, oraz tych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z kwoty 20,11 zł/mkw do 20,60 zł/mkw. Najwięcej, bo aż o 50 groszy wzrósł podatek od komórek. Od stycznia przyszłego roku mieszkańcy Piastowa będą musieli zapłacić 3 zł podatku za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej komórki. Więcej trzeba będzie też oddać gminie za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej garażu czy budynku gospodarczego. Podatek wyniesie teraz 7 zł/mkw, wcześniej było to 6,74 zł.

Podatek od środków transportu zostanie od stycznia na dotychczasowym poziomie. – Nie zwiększamy go, ponieważ mogłoby to wpłynąć negatywnie na jego ściągalność. Nauczeni doświadczeniem wiemy też, że jego podnoszenie powoduje odejście z miasta firm przewozowych – powiedział Zdzisław Brzeziński, burmistrz Piastowa. Radni zdecydowali też, że w przyszłym roku w Piastowie będzie można zwiększyć liczbę licencji dla taksówkarzy o 15 nowych. – Tu nie zmienia się nic w stosunku do roku poprzedniego, za każdym razem tę liczbę określamy na takim samym poziomie i to wystarcza. W Piastowie po prostu nie ma tylu chętnych by je wykorzystać. Od wielu lat ilość taksówek waha się na poziomie od 14 do 17 i całkowicie to wystarcza – stwierdził Ryszard Wojciul zastępca burmistrza Piastowa.

Radni przyjęli też miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Al. Krakowska – północ”. Porządkuje on sprawy zagospodarowania terenów leżących na północ od ul. Kujawskiej, wzdłuż al. Krakowskiej. Według uchwalonego planu, tereny te w większości przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.