Piastów: Konkurs poetycki

Region

Lubisz pisać wiersze i dzielić się swoją twórczością z innymi. Teraz za swoją pasję możesz otrzymać nagrody. Miejska Biblioteka Publiczna oraz Konfraternia Poetycka "Biesiada" przy Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie ogłaszają otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki XVIII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej.

Na konkurs należy nadesłać 5 wierszy o dowolnej tematyce własnego autorstwa, nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych. Każdy może nadesłać jeden zestaw wierszy. Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać 10 str. znormalizowanego maszynopisu. Nadesłane teksty winny być opatrzone godłem literowym (pseudonimem). To samo godło winno być umieszczone na dołączonej kopercie, zawierającej wewnątrz: imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora (jeśli posiada).

Jury konkursu przyzna następujące nagrody: 1. miejsce – 800 zł, 2. miejsce – 600 zł, 3 miejsce 400 zł oraz cztery wyróżnienia po 200 zł każde. Dodatkowo przyznane zostaną trzy nagrody Starosty Pruszkowskiego za wiersz pod ogólnym hasłem „Małe ojczyzny”.

Prace należy dostarczyć w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w terminie do 10 września 2011 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Warszawska 24, 05-820 Piastów z dopiskiem na kopercie „Konkurs poetycki”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas XVIII Piastowskiej Biesiady Poetyckiej, która odbędzie się 15 października 2011 r. (sobota) w godz. 14.30 – 19.30. Organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników konkursu do udziału w Biesiadzie, co przyczyni się do integracji środowiska poetyckiego, a udział laureatów uważają za niezbędny. W programie m.in.: spotkania autorskie jurorów, znakomita oprawa muzyczna oraz Turniej Jednego Wiersza z nagrodami i dyplomami.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.