Piastów z dofinansowaniem na rozwój szkół

Piastów

Mowa o Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza oraz Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego, w których realizowany będzie projekt „Szkoły przyszłości – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Liceum i Gimnazjum w Piastowie”. O co dokładnie chodzi? Sprawdźcie.

– Wartość przedsięwzięcia to ponad 1,4 mln zł, z czego niemal 1,26 mln zł zostanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działań Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020. Liderem projektu jest Liceum – informuje Hanna Babikowska, Dyrektor LO im. A. Mickiewicza w Piastowie.

 

Jaki będzie główny cel tego programu? – Głównym celem projektu jest wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy, urządzenia umożliwiające nieograniczony dostęp do internetu (rozbudowa szkolnych sieci Wi-Fi o elementy nowoczesnej infrastruktury sieciowo-usługowej), tablice interaktywne i inne pomoce dydaktyczne oraz intensywny rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w okresie od 01.08 2017 r. do 31.07.2019 r. – pisze na stronie internetowej Piastowa Hanna Babikowska. – W ramach inicjatywy zostanie opracowana, wdrożona i utrzymana platforma edukacyjna oparta o grywalizację wspierającą naukę przedsiębiorczości i kompetencji młodzieży niezwykle przydatnych na rynku pracy. Z platformy tej będą też bezpłatnie korzystać pozostałe piastowskie szkoły – kontynuuje.

 

Szczególny nacisk położono na wyposażenie szkolnych pracowni – językowych, matematyczny i informatycznych – w nowoczesne multimedia. Uczniowie i nauczyciele będą mogli nieograniczenie korzystać z szerokopasmowego internetu. W ramach projektu zrealizowane zostaną dodatkowe zajęcia z matematyki, informatyki, języka angielskiego, kółek przedsiębiorczości i grafiki komputerowej. Uczniowie będą mogli uczestniczyć zatem w kursach (z angielskiego oraz informatyki), które zostaną zakończone międzynarodowym egzaminem certyfikacyjnym Rady Europy.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.