Piastów szuka partnera do rozbudowy LO

Piastów

Piastów szykuje się do rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza oraz budowy hali. Inwestycja ma zostać przeprowadzona w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

O planach Piastowa, co do przebudowy liceum Mickiewicza wiadomo nie od dziś. Przypomnijmy. W 2013 roku zarząd powiatu pruszkowskiego wypowiedział porozumienie dotyczące prowadzenia szkoły przez miasto. Piastów podjął starania, aby odzyskać liceum. Walka zakończyła się sukcesem i od września 2015 roku placówka ponownie jest w rękach miasta. Piastów ma bogate plany, co do rozbudowy placówki. W ubiegłym roku zajęło się kwestią zaprojektowania zmian.

Teraz miasto chce przejść do realizacji planów. Magistrat ogłosił przetarg, którego przedmiotem jest przebudowa i rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza oraz budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Ale miasto nie chce samodzielnie realizować inwestycji. – Przedsięwzięcie realizowane będzie w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym zakładającą podział zadań i ryzyk pomiędzy strony kontraktu. W ramach wspólnej realizacji projektu, partner prywatny zobowiąże się do sfinansowania, wykonania oraz utrzymania wytworzonej infrastruktury oraz zarządzania energią. Podmiot publiczny będzie zobowiązany do zapewnienia i udostępnienia nieruchomości na potrzeby realizacji projektu. Zgodnie z założeniami finansowymi projektu, podmiot publiczny będzie uiszczać na rzecz partnera prywatnego wynagrodzenie w postaci tzw. opłaty za dostępność, rozumianej jako spłata części majątkowej inwestycji. Ostateczna struktura wynagrodzenia zostanie ustalona w toku dialogu. Planowany czas trwania umowy to 15 lat – czytamy w dokumentacji przetargowej.

Postępowanie będzie prowadzone w toku dialogu konkurencyjnego. Co to oznacza? Najpierw zamawiający czeka na wnioski wykonawców, następnie je weryfikuje i siada z nimi do rozmów. Dialog trwa tak długo, aż zamawiający uzna, że konkretne rozwiązania odpowiadają jego potrzebom. Następnie sporządza specyfikację istotnych warunków zamówienia, która trafia do wykonawców wraz z zaproszeniem do składania ofert.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 20 października.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.