Piastów bierze się za parking

Piastów

Włodarze Piastowa szykują się budowy parkingu przy ul. J. Hallera. Miasto ogłosiło przetarg na budowę „Parkuj i Jedź”.

Piastów podjął współpracę z Pruszkowem (lider) i gminą Michałowice w zakresie starań o środki zewnętrzne na budowę parkingów „Parkuj i Jedź”. Przedstawiony projekt spotkał się z aprobatą i gminy otrzymały łącznie 15 mln zł dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Do Piastowa trafiło ponad 720 tys. zł.

Parking zostanie zlokalizowany przy ul. Hallera. Miasto planuje wybudowanie 50 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 20 miejsc dla rowerów. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone: remont nawierzchni jezdni, modernizacja i budowa chodnika, pojawią się również odwodnienie i zatoki postojowe. Parking zostanie wybudowany poza pasem drogowym, między nasypem drogowym ul. Wojska Polskiego a ul. Hallera. – Istniejącą sytuację (parkowanie samochodów wzdłuż jezdni oraz częściowo na chodnikach) uporządkowano zmniejszając szerokość jezdni do 6m oraz lokalizując wzdłuż jej zachodniej krawędzi zatoki postojowe. Miejsca dla niepełnosprawnych zostaną zlokalizowane w najbliżej okolicy przejścia dla pieszych. Dodatkowo, dopuszczono możliwość parkowania na chodniku położonym po wschodniej stronie ulicy Hallera. Wzdłuż ulicy, po jej obu stronach zaprojektowano chodniki. Przed przejściami dla pieszych zaprojektowano pola uwagi dla niewidomych. W rejonie skrzyżowania z ulicą Lwowską zaprojektowano wiatę dla rowerów z możliwością ładowania rowerów elektrycznych – czytamy w dokumentacji przetargowej.

Na oferty w postępowaniu przetargowym na budowę parkingu przy ul. Hallera piastowski magistrat czeka do 10 sierpnia. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować zadanie do 15 listopada br.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.