Państwo zapłaci za oświetlenie dróg krajowych?

Region

Sejmowa Komisja Przyjazne Państwo chce, aby za oświetlenie obwodnic miast i dróg krajowych płacił budżet państwa. Na razie wielomilionowe rachunki obciążają budżety gmin.

11 maja sejmowa komisja „Przyjazne Państwo” skierowała do Rady Ministrów dezyderat, w którym zaproponowała zmianę art. 18 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne. Chodzi o poszerzenie katalogu dróg oświetlanych na koszt budżetu państwa o pozostałe drogi krajowe, w tym drogi główne ruchu przyśpieszonego (GP), a zwłaszcza o obwodnice w ciągu dróg krajowych.

Komisja zaproponowała też zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych. Posłowie chcą, aby gminy miały możliwość wyboru sprzedawcy energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego oraz żeby mogły same wybierać podmioty, którym powierzą prowadzenie eksploatacji oświetlenia.

Jak wyliczono, obowiązujące regulacje kosztują rocznie gminy blisko 680 mln zł. Tylko na braku możliwości wymiany oświetlenia na energooszczędne samorządy tracą ponad 362 mln zł. Kolejne 104 mln zł kosztuje brak możliwości zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

W dezyderacie zaproponowano też przywrócenie gminom własności oświetlenia ulicznego, które, jak zaznaczono, powstawało wysiłkiem i kosztem gmin.

Na problem praktyk monopolistycznych firm energetycznych zwróciło uwagę Porozumienie Ciechocińskie zrzeszające 110 samorządów z siedmiu województw. W marcu Porozumienie złożyło w Sejmie petycję w sprawie zmian przepisów prawa energetycznego. Samorządy wniosły m.in. o rekomunalizację majątku oświetleniowego oraz umożliwienie organizacji przetargów na usługi konserwacyjne oraz na dostawy energii elektrycznej bez zgody spółek energetycznych.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.