Pamiętaj o odśnieżeniu chodnika

Region

W końcu mamy śnieg. Dzieci mają frajdę, a dorośli obowiązki. Zgodnie z przepisami właściciele nieruchomości odpowiadają za odśnieżenie chodnika przylegającego do ich nieruchomości.

Przypominamy o obowiązku jaki ciąży na właścicielach  i administratorach nieruchomości. Chodzi oczywiście o odśnieżanie chodników. Zgodnie z przepisami do obowiązków właściciela nieruchomości należy oczyszczanie chodnika biegnącego wzdłuż naszej działki ze śniegu, lodu i błota. Usunięty śnieg i lód może być składowany na krawędzi chodnika lub pasie zieleni przy drodze. Właściciele nieruchomości powinni również posypywać chodniki piaskiem, by nie było ślisko.

Probem pojawia się jednak przy interpretaji przepisów. Mieszkaniec jest bowiem zwolniony z odśnieżania chodznika jeśli ten jest oddzielony pasem zieleni od granicy jego nieruchomości. Pruszkowskie starostwo powiatowe inaczej interpretuje ten przepis. – Przez chodnik, położony bezpośrednio przy granicy geodezyjnej nieruchomości, rozumieć należy chodnik biegnący wzdłuż granicy tej nieruchomości, w związku z czym jakiekolwiek oddzielenie tego chodnika od granicy nieruchomości innym gruntem, np. trawnikiem (zielenią) nie zwalnia właściciela sąsiedniej nieruchomości od obowiązku utrzymania go w czystości i porządku.

Śnieg należy usuwać również z dachów i gzymsów budynków, które bezpośrednio sąsiadują z pasem drogowym. Na właścicielach nieruchomości ciąży również obowiązek usuwania lodowych sopli zwisających z dachu.

Osoby niewypełniające tego obowiązku mogą otrzymać mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł zgodnie z taryfikatorem grzywien za wybrane wykroczenia. Natomiast osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w związku z niewywiązaniem się przez właścicieli i administratorów nieruchomości z obowiązku odśnieżania, mogą domagać się od nich zadośćuczynienia.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.