Ożywiona dyskusja wokół PPUK

Piastów

Radni Piastowa zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych o kwotę 150 tys. zł. Podczas ostatniej sesji sprawa była żywo dyskutowana.

Spółka Piastowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych funkcjonuje od sierpnia 2016 roku. W zakres jej zadań wchodzi m.in. zarządzanie i administrowanie nieruchomościami, obsługa techniczna budynków czy pielęgnacja zieleni. PPUK chce rozwijać swoją działalność, a do tego potrzebny jest sprzęt. Ten jednak kosztuje. Dlatego też radni Piastowa pochylili się nad sprawą spółki.

Podczas ostatniej sesji odbyła się dyskusja na temat zasadności dokapitalizowania spółki. Część radnych zdecydowanie opowiadała się przeciwko takiemu rozwiązaniu ze względu na fakt, że PPUK przynosi straty. W zeszłym roku było to 100 tys. zł, obecnie kwota ta jest porównywalna. Zwolennicy podjęcia uchwały o dokapitalizowaniu spółki przekonywali, że sprzęt jest potrzebny, a w perspektywie czasu miasto zaoszczędzi na zewnętrznych firmach, które musi zatrudniać m.in. do pielęgnacji zieleni.

Pojawiały się wątpliwości, co do przeznaczenia kapitału, jednak przedstawiciele urzędu zapewniali, że priorytetem jest zakup sprzętu. – Te pieniądze są jako wydatki majątkowe w budżecie i taki cel również mają poprzez wniesienie tego wkładu. Są to środki na zakup majątku dla spółki, nie na wydatki bieżące – mówiła Grażyna Wójcik, skarbnik Piastowa.

Na co dokładnie zostaną przeznaczone środki? – Aby prowadzić normalną działalność spółka musi mieć sprzęt, bo inaczej to mija się z celem, żeby miała ona funkcjonować dalej. Będzie zakupiony samochód dostawczy berlingo, została nabyta przyczepka. Przejęliśmy cesję leasingu na volkswagena transportera, który już funkcjonuje i zbiera śmieci w mieście. Zostanie zakupiony ciągnik kompaktowy z osprzętem, czyli pług do odśnieżania, szczotką do zamiatania, posypywarką piasku i soli. Nabędziemy kosiarkę samojezdną, kosiarkę bijakową, która będzie współpracowała z ciągnikiem. Dodatkowo trzy kosy. Właściwie już został zakupiony odkurzacz, który zbiera liście – wyliczał Andrzej Guzik, prezes Piastowskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. – Z tych pieniędzy, które są przeznaczone spółka będzie ponosiła koszty przez trzy lata, ponieważ większość sprzętu zostanie zakupiona w formie leasingu. Część kwoty pójdzie na pierwszy wkład, kolejna część będzie spłacana – dodawał.

Ostatecznie radni przyjęli uchwałę o dokapitalizowaniu spółki. Osiem osób było za, trzy przeciw, a cztery wstrzymały się od głosu.

PPUK będzie również administrowało mieszkaniowymi zasobami miasta. Od 1 stycznia 2018 roku spółka zyska także nowe zadania w postaci m.in. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a także porządku na terenie Piastowa.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.