Owczarnia czeka na lifting

Region

„Plan odnowy miejscowości Owczarnia na lata 2011 – 2020” uchwaliła rada Brwinowa podczas ostatniej sesji 6 kwietnia. Jest szansa na uzyskanie dofinansowania unijnego części zaplanowanych inwestycji.

Dokument sporządzono m.in. po to, by można było starać się o różnego rodzaju dotacje na planowane inwestycje. – „Plan odnowy miejscowości Owczarnia na lata 2011 – 2020” jest dokumentem strategicznym. Określa potrzeby tej miejscowości i kierunki jej dalszego rozwoju – mówi burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński. – Prace nad tym dokumentem trwały od początku stycznia, a ich zakończenie i uchwalenie zbiegło się z terminem składania wniosków o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – dodaje.

Głos ludu i analiza SWOT

W planie sformułowano konkretne zadania, które zostaną zrealizowane zarówno w najbliższym czasie, jak i w dłuższej perspektywie. Sprowadzają się one do inwestycji mających podnieść komfort życia w Owczarnioraz zintegrowania i aktywizacji środowiska wiejskiego. Jak poinformował nas Mariusz Baranowski, brwinowski radny i mieszkaniec Owczarni, przy sporządzaniu planu wzięto pod uwagę sugestie mieszkańców i rady sołeckiej. Kierowano się także wynikami tzw. analizy SWOT (narzędzie planowania strategicznego; skrót pochodzi od angielskich słów: Strenghts – mocne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, Threats – zagrożenia).

Mariusz Baranowski podkreśla, że zapisy „Planu odnowy miejscowości Owczarnia” są zgodne z zapisami „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Brwinów na lata 2005 – 2013”, a realizacja zadań określonych w planie nie stoi w sprzeczności z zadaniami wyższego rzędu.

Infrastruktura wymaga inwestycji

Jak wskazuje Mariusz Baranowski, najważniejsze inwestycje do przeprowadzenia w Owczarni, które zostały ujęte w planie, to remont i budowa infrastruktury drogowej, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa i remont chodników przy drogach powiatowych, budowa ścieżek rowerowych i dodatkowych obwodów oświetlenia ulic, modernizacja placu zabaw oraz budowa wiejskiego domu kultury.

– W budżecie gminy Brwinów na 2011 r. dla Owczarni przeznaczone są pieniądze na projektowanie chodnika wzdłuż ul. Książenickiej, od ul. Kazimierzowskiej do ul. Małej (ok. 1 200 m)– mówi Arkadiusz Kosiński. – Ponieważ ul. Książenicka jest drogą powiatową, chodnik będzie projektowany na mocy porozumienia z zarządem powiatu pruszkowskiego. W kolejnych latach będzie budowany etapami. W tegorocznym budżecie są także zapisane pieniądze na projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. W dalszym ciągu będzie uzupełniane oświetlenie ulic. Powstanie też wiata przystankowa.

Radny Baranowski zauważa, że dla Owczarni bardzo ważną sprawą jest budowa kanalizacji. Wieś nie została ujęta w realizowanym obecnie programie „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów”. Jednak wybudowanie łącznie ponad 31 km sieci kanalizacyjnej i 17 przepompowni to najpoważniejsze zadanie inwestycyjne, jakie zostało ujęte w planie. Koszt przedsięwzięcia szacuje się na 18 mln zł, a realizacja przewidziana jest do 2018 r.

Dom kultury tuż tuż

Dla mieszkańców Owczarni nie mniej ważna jest budowa ośrodka kultury. W tak dużej wsi (ok. 1250 mieszkańców – czwarta co do wielkości miejscowość gminy Brwinów), której społeczność jest znacznie aktywniejsza w porównaniu do społeczności innych sołectw gminy, takiego miejsca po prostu nie może nie być. – Działkę pod budowę domu kultury wykupiono jeszcze podczas poprzedniej kadencji władz samorządowych – mówi radny Baranowski. Dodaje, że w budżecie gminy na ten rok są pieniądze na projekt obiektu.

– Gmina Brwinów występuje o dotację w wysokości 400 tys. zł, która pozwoliłaby sfinansować ponad połowę kosztów domu kultury (w sumie jest to ponad 700 tys. zł) – informuje burmistrzKosiński. – Wniosek o dofinansowanie z PROW został złożony w Lokalnej Grupie Działania „Zielone Sąsiedztwo” (obejmującej swym działaniem obszar Podkowy Leśnej i gminy Brwinów – red.). „Zielone Sąsiedztwo” prowadziło nabór, którego termin upłynął 8 kwietnia. Teraz wniosek będzie oceniany od strony merytorycznej oraz formalnej, a rozstrzygnięcie konkursu spodziewane jest we wrześniu lub październiku. Budowa mogłaby ruszyć na wiosnę 2012 r. – dodaje.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.