Oświata na pierwszym miejscu

Pruszków

Nie tylko gminy, ale i powiaty powoli przygotowują się do uchwalenia budżetów na rok 2016. Jak prezentuje się plan zadań inwestycyjnych powiatu pruszkowskiego?

Przyszłoroczny budżet powiatu pruszkowskiego zapowiada się obiecująco. Planowane dochody to blisko 142 mln złotych. Wydatki będą nieco większe i wyniosą 146 mln zł. Jak czytamy w projekcie budżetu, deficyt w wysokości 4,2 mln zł zostanie pokryty środkami z kredytów bankowych.

Dla mieszkańców naszego regionu najważniejszą informacją zawartą w budżecie są… planowane inwestycje. W przyszłym roku na tego typu zadania powiat wyda 27,8 mln zł. Lwią cześć tej kwoty pochłoną inwestycje drogowe (11,6 mln zł) oraz oświatowe (12,3 mln zł).

Sprawdziliśmy jakie przedsięwzięcia powiat zamierza przeprowadzić w przyszłym roku. W dziale „Drogi publiczne powiatowe” znajdziemy 20 zadań. Najważniejsze i zarazem najkosztowniejsze z nich to: Przebudowa drogi 3111W – realizacja ostatniego etapu przebudowy drogi powiatowej 3111W (1,9 mln zł), przebudowa drogi 3135W ul. Warsztatowa i ul. Broniewskiego w Pruszkowie oraz drogi 3131W ul. Warszawska w Piastowie (1,5 mln zł), przebudowa drogi 3118W ul. Źródlana w Falentach Dużych (1,3 mln zł), budowa ronda w Falentach Nowych na skrzyżowaniu ul. Falenckiej i Olszynowej (1,2 mln zł). Dodatkowo powiat przekaże 1,6 mln zł na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 3112W ul. Promyka z ul. Przejazdową.

W przypadku inwestycji oświatowych aż 12,2 mln zł pochłonie kontynuacja rozpoczętej w tym roku rozbudowy siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana. Finał inwestycji planowany jest na rok 2017. Pozostałe 50 tys. zł powiat wyda na przebudowę Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, a dokładniej na prace przygotowawcze do tego zadania.

Powiat ponad 1,5 mln zł wyda na zakupy inwestycyjne dla starostwa. Pozostałe zadania, na które warto zwrócić uwagę to informatyzacja Szpitala Powiatowego (200 tys. zł) oraz budowa internatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych (350 tys. zł) oraz przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Łączniczek AK (700 tys. zł).

Budżet powiatu muszą zatwierdzić jeszcze radni.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.