Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Gminy w Raszynie

Region

Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011, ustalenie regulaminu korzystania z urządzeń na raszyńskim rynku oraz przyjęcie Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi to tylko część tematów podjętych podczas LIII Sesji Rady Gminy Raszyn, która odbyła się w czwartek – 4 listopada br.

Najwięcej czasu podczas ostatniej Sesji Rady Gminy w Raszynie poświęcono jednak zmianom w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz rozpatrzeniu zarzutów złożonych przez mieszkańców do tego planu. Sporne kwestie dotyczyły głównie działek położonych w Sękocinie Starym, Sękocinie Nowym, Laszczkach i Słominie. Radni większością głosów przyjęli uchwały w tej sprawie i jednocześnie poinformowano mieszkańców o przysługującym im prawie do odwołania się od nich do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy – Tomasza Szweda i wójta – Janusza Rajkowskiego z okazji zakończenia V kadencji Samorządu Gminnego. Radnym wręczono pamiątkowe albumy oraz płyty CD związane z lokalnym samorządem.

– To, co zrobiliśmy powinno być powodem do zadowolenia, jesteśmy na 21. miejscu wśród wszystkich gmin w Polsce, Raszyn został uhonorowany również godłem „Teraz Polska” – powiedział wójt.

Sesja zakończyła się gromkimi oklaskami radnych, sołtysów i obecnych mieszkańców.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.