Ograniczenie do 30 km/h i spowalniacze. Podkowa z koncepcją organizacji ruchu

Podkowa Leśna

Na stronie urzędu miasta w Podkowie Leśnej opublikowano „Koncepcję organizacji ruchu na terenie miasta-ogrodu wraz z programem uspokajania ruchu”. Choć dokument nie jest nowy, to zawarte w nim rozwiązania wielu mogą zaskoczyć.

Na kilkudziesięciu stronach dokładnie opisano model docelowej organizacji ruchu, w tym wydzielone strefy z ograniczeniem do 30 lub nawet 20 km/h, miejsca gdzie mogą pojawić się progi zwalniające, wysepki i inne spowalniacze. Każdej podkowiańskiej ulicy nadano rangę i opisano sposób poruszania się pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych. Część wybranych rozwiązań może sprawiać wrażenie bardzo restrykcyjnych, jak na niewielką Podkowę. – Przyjęto, że na terenie miasta konieczne jest uspokojenie ruchu kołowego rozumiane jako zespół działań prawnych (znaków drogowych i związanych z ich zastosowaniem odpowiednich przepisów), wspomaganych przez odpowiednie środki techniczne, których celem jest zmuszenie kierujących pojazdami kołowymi do zwiększenia ostrożności w czasie jazdy, a w szczególności do zmniejszenia prędkości. Konieczne jest wdrażanie organizacji ruchu i oznakowanie jednocześnie z realizacją środków technicznych uspokojenia ruchu. Przebudowa ulicy lub wprowadzenie nowej organizacji ruchu nie będzie efektywne, jeżeli sposób zagospodarowania ulicy będzie umożliwiał rozwijanie znacznie większych prędkości niż jest to dopuszczone zgodnie z oznakowaniem – czytamy w dokumencie.

O zapisy, które znalazły się w dokumencie zapytaliśmy burmistrza miasta-ogrodu. – Do tej koncepcji organizacji ruchu miasto przystąpiło w 2008 r. Wtedy było pierwsze spotkanie. Z tego, co wiem autorzy zderzyli się na początku z opiniami, że są to właśnie rozwiązania restrykcyjne, że nie ma mowy o wyznaczaniu stref, o środkach spowolnienia ruchu. Ta koncepcja powoli powstawała. Wrócono do niej w 2014 r. i była ona bardzo szeroko dyskutowana, na spotkania przychodziło wielu mieszkańców – mówi Artur Tusiński, burmistrz miasta-ogrodu.

Opracowanie ma stanowić rodzaj przewodnika dla projektantów remontów i przebudowy podkowiańskich ulic. – Nie jest to dokument obowiązujący, ale wytycza pewien kierunek w projektowaniu dróg i pokazuje filozofię, którą się kierujemy.  Ta koncepcja została upubliczniona także po to, aby wywołać dyskusję nie tylko na szczeblu gminnym, ale także wciągać w to wojewodę i ministra po to, aby powiaty w końcu zaczęły dostrzegać potrzeby mieszkańców miejscowości, które reprezentują – dodaje Tusiński.

Z treścią dokumentu można zapoznać się tu.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.