Obwodnica Grodziska: Materiały do konsultacji

Region

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przekazał do konsultacji materiały dotyczące nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719. Dokumenty są dostępne w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim oraz na stronie internetowej www.grodzisk.pl

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie elektronicznej i pisemnej w terminie 21 dni od dnia 24 sierpnia 2010r. do dnia 14 września 2010r. włącznie na adres mailowy: silesia@ayesa.pl, dyrekcja@mzdw.pl oraz urzad@grodzisk.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt nowego przebiegu DW-719” lub pocztą na adres: Ayesa Polska Sp. z o. o. – Biuro Silesia, ul. Szyb Walenty 26A, 41-700 Ruda Śląska lub faksem na nr: 32 78 95 089 bądź na adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Ponadto uwagi i wnioski można składać do siedziby Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki lub na nr faxu 22 755 53 27.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.