Obwodnica Grodziska czeka…

Grodzisk Maz.

I doczekać się nie może. Chodzi o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a już tylko tego dokumentu potrzeba żeby rozpocząć budowę. Zwróciliśmy się w tej sprawie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Co aktualnie dzieje się w tej sprawie?

O tym, że burmistrz Grodziska Mazowieckiego stracił już cierpliwość w związku z oczekiwaniem na budowę zachodniej obwodnicy miasta i jednocześnie zapowiedział radykalne środki w postaci zatrudnienia kancelarii adwokackiej, która miałaby zająć się wyszukiwaniem wszystkich zjawisk mających na celu opóźnienie budowy tej trasy, pisaliśmy 29 września na portalu WPR24.pl i Gazecie WPR nr 423. 

Wracamy do tematu i kontaktujemy się z MZDW, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie tej inwestycji. Spytaliśmy co dzieje się od lutego bieżącego roku, czyli od czasu gdy został złożony wniosek o wydanie ZRID-u. – Postępowanie administracyjne wszczęte zostało 23 marca. W dniu 14 kwietnia wojewoda mazowiecki wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) o uzgodnienie warunków realizacji tego przedsięwzięcia przed wydaniem dla niego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Pismem z dnia 13 czerwca regionalny dyrektor RDOŚ wezwał wykonawcę prac projektowych do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie klimatu akustycznego. Raport został uzupełniony w zakresie klimatu akustycznego pismem z dnia 23 czerwca. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie pismem z dnia 14 lipca zwrócił się do RDOŚ o pilne rozpatrzenie wniosku wojewody mazowieckiego – odpowiada Monika Burdon, rzecznik MZDW. 

Ale trzeba było uzupełnić dokumenty… – 17 lipca RDOŚ wystosował wezwanie do uzupełnienia złożonych materiałów. Uzupełnienie zostało złożone w wyznaczonym terminie. Łącznie RDOŚ kilkakrotnie wzywał pełnomocnika MZDW do uzupełnienia materiałów. Po ostatnim wezwaniu z dnia 11 września przygotowane przez pełnomocnika materiały weryfikuje RDOŚ – tłumaczy Monika Burdon. – Wojewoda oczekuje na uzgodnienie przez RDOŚ w Warszawie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia, bez którego nie może zakończyć wszczętego postępowania – dodaje. 

Kontaktując się z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie również uzyskaliśmy chronologicznie uporządkowane datami odpowiedzi, które zresztą pokrywają się z informacjami przekazanymi przez MZDW. Ale jak się dodatkowo dowiadujemy urząd wojewódzki nie może nic zrobić bez postanowienia RDOŚ, a te ma zostać wydane do 20 października. – 18 sierpnia RDOŚ przekazał informację do MUW, że postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwestycji pn. „Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51”, zostanie wydane w terminie do 20 października 2017 r. Do tej pory do MUW nie wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Pragniemy podkreślić, że Mazowiecki Urząd Wojewódzki nie może wydać decyzji bez uprzedniego zajęcia stanowiska przez RDOŚ – wyjaśnia nam zespół prasowy wojewody mazowieckiego.

A więc wszystko zależy teraz od decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślne to już w niedalekiej przyszłości MZDW będzie mogło ogłosić przetarg na budowę najdłużej i najbardziej oczekiwanej inwestycji drogowej w Grodzisku Mazowieckim. Przypomnimy bowiem, że batalia o wybudowanie trasy omijającej centrum miasta trwa od kilkunastu lat. Mieszkańców bulwersuje fakt, że pojazdy ciężarowe stwarzają niebezpieczeństwo przejeżdżając przez najważniejsze ulice Grodziska i mocno zatruwają środowisko. 

Jak najszybsze rozpoczęcie budowy zachodniej obwodnicy ważne jest też z innego względu. Choć burmistrz nie dopuszcza do siebie takiej myśli, to jest zagrożenie, że przeminie unijne dofinansowanie zapisane dla tej inwestycji. – Jeżeli ta inwestycja nie zaistnieje w ciągu kilku miesięcy stracimy 160 mln zł, które są zagwarantowane w środkach unijnych i mają określony czas. Jeżeli się okaże, że będzie możliwość wydania zezwolenia na budowę, a to też będzie się przeciągało to osobiście będę namawiał ludzi do demonstracji, do blokowania dróg, do wszystkich niezbędnych działań żeby wymusić przyspieszenie decyzji – podkreślał podczas wrześniowej sesji rady gminy burmistrz Grzegorz Benedykciński.

Do tematu będziemy wracać.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.