Nie chcą żyć w okolicy betoniarni

Raszyn

Część mieszkańców Raszyna sprzeciwia się inwestycji, która ma powstać na terenie ich gminy. Chodzi o plany budowy betoniarni przy ulicy Słowikowskiego.

Spoglądając na mapę miejsce wyznaczone do powstania betoniarni wydaje się dobre. Teren z dwóch stron okalają trasy szybkiego ruchu S2 i S8, po sąsiedzku w Opaczy Kolonii są tylko puste pola, a w pobliżu znajduje się niewiele domów jednorodzinnych. Kłopot w tym, że dojazd do planowanego zakładu odbywałby się zdewastowaną drogą, która prowadzi do stołecznej dzielnicy Włochy (przez zamknięty wciąż wiadukt w ciągu ul. Rebusowej) oraz przebiega przez spokojne ulice wśród domów jednorodzinnych w Raszynie. 

O sprawie poinformował nas jeden z mieszkańców. – Zwracam się z prośbą o nagłośnienie sprawy związanej z wnioskiem inwestora o uzyskanie pozwolenia na budowę wytwórni betonu towarowego na działkach w Raszynie przy ulicy Słowikowskiego – napisał do nas Andrzej. – Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że pojawienie się w okolicy betoniarni zmieni w sposób dramatyczny dotychczasowe warunki życia. Z karty informacyjnej wynika, że inwestor planuje masową produkcję. Jako mieszkańcy okolicznych działek, ulic, jesteśmy pełni obaw wobec planowanej inwestycji – dodał.

Do raszyńskiego magistratu trafił też protest mieszkańców podpisany przez 160 osób. Według nich władze Raszyna nie dbają o dobro mieszkańców, ani o rozwój całej gminy. Protestujący chcą spotkania z włodarzami. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że wytwórnia betonu miałaby działać przez sześć dni w tygodniu. Transport surowców i produktów finalnych odbywałby się taborem samochodowym: wywrotkami, cemontowozami oraz betonomieszarkami. W zimowych miesiącach dziennie zakład obsługiwałoby 99 pojazdów, latem – 149.  „Która z okolicznych ulic jest przystosowana do takiego ruchu ciężkiego transportu? Na niektórych odcinkach ul. Słowikowskiego trudno jest się wyminąć dwóm samochodom osobowym. Czy gminę stać na remont ulic, których nawierzchnie wobec tak intensywnego ruchu ciężkiego transportu niewątpliwie ulegną dewastacji lub wręcz zostaną zniszczone?” – czytamy w piśmie protestacyjnym mieszkańców.  

A to tylko jeden z wymienianych punktów. Obawiają się też wzrostu zabudowy przemysłowej na terenie gminy, która będzie wypierać planowaną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” mieszkaniówkę, spadku cen nieruchomości w pobliżu betoniarni, niekorzystnego wpływu inwestycji na rozwój całej okolicy, a nawet tego, że betoniarnia odstraszy potencjalnych inwestorów. 

Protestujący chcą, żeby gmina jak najszybciej uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który obejmowałby działki pod planowaną betoniarnię. Żądają również, aby była dopuszczona na nich jedynie zabudowa mieszkaniowa. 

Władze Raszyna wyjaśniają, że zapisy studium, choć to nie jest akt prawa miejscowego, dopuszczają na tych działkach zabudowę produkcyjną. – Zgodnie z obowiązującym studium wspomniane działki znajdują się na terenie usług, produkcji, składów i magazynów oznaczonych numerem UP1. W opracowywanym obecnie MPZP części terenów we wsi Raszyn 01 na wyżej wymienionych działkach nie może być dopuszczona nowa zabudowa mieszkaniowa – wyjaśnia w piśmie do naszego czytelnika Andrzej Zaręba, wójt Raszyna.
 
Jednocześnie wójt uspokaja mieszkańców. Podkreśla, że póki co w urzędzie toczy się jedynie postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wytwórni betonu towarowego przy ul. Słowikowskiego. – Organem właściwym do wydania decyzji jest starosta pruszkowski. Obecnie trwa w tutejszym urzędzie postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia, które nie zostało jeszcze zakończone wydaniem decyzji. Natomiast nie ma i nie było prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy – zaznacza Andrzej Zaręba.

Warto tu dodać, że raszyński Referat Inwestycji zaproponował, by w decyzji pojawiły się zapisy obligujące inwestora do wykonania lub ewentualnego partycypowania w kosztach przyszłej rozbudowy ul. Słowikowskiego. – Zakres działalności jaka będzie wykonywana na terenie działek wiąże się z transportem materiałów i towarów o znacznym ciężarze własnym, co następnie wiąże się z doborem odpowiednich parametrów drogi już na etapie wydania warunków dla projektowania przyszłej rozbudowy przedmiotowej drogi, a w konsekwencji poniesienia kosztów wykonania robót przez zarządcę drogi – czytamy w piśmie podpisanym przez Elżbietę Musialską, kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Raszyn. 

Chcieliśmy spytać, czy jest szansa na spotkanie i rozmowy na linii mieszkańcy – urząd – inwestor. Mogłoby to rozwiać wiele wątpliwości. Niestety, nie udało nam się skontaktować z wójtem i inwestorem. Do sprawy więc wrócimy.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.