Nasza gmina jest dobrym miejscem do życia

Nadarzyn

Z JANUSZEM GRZYBEM, wójtem gminy NADARZYN, rozmawia Anna Sołtysiak.

W listopadzie 2015 r. minął rok nowej kadencji. Jak go Pan ocenia z perspektywy rozwoju gminy, jak i współpracy z nowymi radnymi?
– 2015 rok był pełen ciężkiej, wytężonej pracy. Przeprowadziliśmy mnóstwo ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć pomimo szeregu trudności i ataków. Gmina rozwija się, nie jest zagrożona jej płynność finansowa, a dzięki konsekwentnie realizowanej polityce finansowej stabilna jest sytuacja zarówno jeśli chodzi o zadłużenie gminy, jak i zabezpieczenie środków na rozpoczęte i zaplanowane inwestycje. Wielką radością i satysfakcją dla mnie jest powołanie Rady Seniorów i Rady Młodzieżowej, co wskazuje na aktywizację mieszkańców naszej gminy. Radością jest dla nas intensywny rozwój instytucji działających na naszym terenie. Przybywa wciąż dzieci uczęszczających na zajęcia organizowane w świetlicach NOK, wzrasta liczba młodych, ambitnych sportowców, rozrasta się grupa zuchów i harcerzy. To wszystko daje ogromną satysfakcję jak również jest motorem do dalszego działania na rzecz społeczności gminy. Jeśli chodzi o współpracę z nowymi radnymi – chciałbym współpracować we wzajemnym poszanowaniu opartym na konstruktywnym dialogu dla wspólnego dobra mieszkańców.

Nadarzyn ma już budżet na 2016 rok. Jak Pan go ocenia?
– Budżet poważnie obciąża 8 mln zł, to kwota wpłat do budżetu państwa (tzw. janosikowe) z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, co znacznie uszczupla możliwości inwestycyjne gminy. Wielką niewiadomą jest pozyskanie środków z funduszy zewnętrznych na rzecz rozbudowy infrastruktury. Gmina posiada prawomocne pozwolenia na budowę kanalizacji i wodociągów na kwotę około 80 mln złotych. Czekamy na możliwość składania wniosków o środki pomocnicze. Jeżeli zostaną one uruchomione w tym roku mamy szansę zwiększyć budżet.

Kolejne trzy lata na fotelu wójta przed Panem. Jakie będą najważniejsze zadania dla gminy?
– Priorytetem, jeśli chodzi o inwestycje jest planowe zakończenie budowy kompleksu oświatowego w Ruścu oraz dokończenie kolejnych etapów sieci kanalizacyjnej i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Bielinach. Ważne są również wszystkie inne zadania z zakresu poprawy i rozbudowy infrastruktury technicznej – gdyż nawet te, wydawałoby się, niewielkie mają olbrzymie znaczenie dla mieszkańców, których bezpośrednio dotyczą. Będę zabiegał o dalszy rozwój naszej gminy, pod względem zarówno bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, edukacji, jak i kultury oraz sportu. Nasza gmina dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałych i oddanych lokalnym sprawom osób jest miejscem, które wybierają do życia przybywający licznie nowi mieszkańcy.

Nadarzyn mógłby starać się o prawa miejskie. Czemu nie korzystacie jako gmina z tej możliwości?
– Do tej pory korzystniejsze dla nas było funkcjonować jako gmina wiejska, ze względu na możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Ubieganie się o prawa miejskie w dużej mierze uzależnione jest od woli mieszkańców.

Spółki zarządzające CH Maximus są winne gminie duże pieniądze. O jakich kwotach tu mowa i czy jest szansa na to, by te pieniądze trafiły do gminnej kasy?
– Jeśli chodzi o kwestię należności spółek zarządzających CH Maximus wobec gminy jest to kwota ok. 5 mln zł. Suma wierzytelności została zgłoszona syndykowi, które po likwidacji ww. spółek zostaną rozliczone. Jednak biorąc pod uwagę ilość wierzycieli Gmina nie jest wpisana w księgi wieczyste jako pierwsza do wypłaty należności i nie ma wpływu na podział środków uzyskanych przez syndyka.

Pałac w Młochowie jest chyba najbardziej charakterystyczną budowlą w gminie. Co się dzieje obecnie z tym obiektem i czy są pomysły na jego zagospodarowanie?
– Została opracowana koncepcja pałacu i oranżerii w Młochowie. Niebawem ogłosimy przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę. Został zakończony I etap rewitalizacji kompleksu parkowo-pałacowego, który polegał na odnowie małej architektury w parku oraz rewitalizacji zieleni. Docelowo chcemy utworzyć w zespole pałacowo-parkowym centrum konferencyjno-szkoleniowe. Szybkość wykonania inwestycji w znacznym stopniu zależy od możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych.

Tuż przed świętami pojawiła się informacja, że prokuratura zajmie się badaniem złożonych przez Pana oświadczeń majątkowych. Wydał Pan w tej sprawie stosowne oświadczenie. Jak ocenia Pan całą sytuację?  
– Istotnie wydałem oświadczenie, w którym przedstawiłem swoje stanowisko. Jednocześnie wierzę, że wyjaśnienia złożone w Prokuraturze w Grodzisku Mazowieckim będą wystarczające do umorzenia sprawy.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.