Narzekają na uciążliwości zapachowe

Pruszków

Mieszkańcy Pruszkowa i Parzniewa twierdzą, że zapachy wydobywające się z Miejskiego Zakładu Oczyszczania są nie do zniesienia. Liczą na interwencję właściwych służb. Czy da się z tym coś zrobić?

Problem wraca jak bumerang. Uciążliwości zapachowe to nie nowość, a mieszkańcy po raz kolejny załamują ręce. Skarg na smród z MZO nie brakuje. Głosy niezadowolenia spływają zarówno do urzędu miasta jak i straży miejskiej. – Jeździmy i kontrolujemy sprawę. Problemem jest to, że otwierane są drzwi do sortowni. Przedstawiciele firmy zobowiązali się do ich zamykania – tłumaczy Urszula Skrabska z pruszkowskiej straży miejskiej.

Miasto też doskonale zna sprawę. Dyrekcja zakładu była zobowiązywana do ograniczenia uciążliwości. – Do urzędu zgłaszane są skargi na uciążliwości zapachowe związane z funkcjonowaniem  sortowni Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie. Na skutek powyższych skarg dyrekcja zakładu była wielokrotnie zobowiązywana do podejmowania wszelkich starań w celu ograniczania uciążliwości między innymi poprzez: zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci zwiększonej ilości mat żelowych służących do neutralizacji zapachów, zobowiązania pracowników sortowni do otwierania drzwi sortowni tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne ze względów komunikacyjnych, do przestrzegania harmonogramu otwierania membran  przykrywających pryzmy, na których odbywa się stabilizacja odpadów posortowniczych, a także  do wykonania dodatkowego pomieszczenia przed halą sortowni tj. przedsionka stanowiącego śluzę wjazdową, która będzie zamykała budynek sortowni, co spowoduje ograniczenie jej uciążliwości dla otoczenia – wyjaśnia Elżbieta Jakubczak – Garczyńska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Pruszkowie.

Czy zmiana zabudowy, a co za tym idzie poprawa warunków i ograniczenie nieprzyjemnych zapachów, jest możliwa? – W dniu 30 czerwca 2016 roku Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części obszaru Gąsin Przemysłowy – Groblowa, który umożliwi realizację powyższej inwestycji. Aktualnie plan ten jest sprawdzany pod kątem zgodności z prawem przez Wojewodę Mazowieckiego, następnie zostanie przekazany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania. Uchwalony plan umożliwi m.in. zmianę linii zabudowy, która jest wymagana przy planowanej przebudowie budynku sortowni odpadów. Obowiązujące aktualnie prawodawstwo  nie posiada uregulowań prawnych w zakresie dopuszczalnych norm substancji odorotwórczych w powietrzu atmosferycznym, pomimo, że zgodnie z art. 222  ustawy Prawo ochrony środowiska minister ds. środowiska w porozumieniu z ministrem zdrowia może w drodze rozporządzenia określić standardy zapachowej jakości powietrza i metody jej oceny. Tylko wtedy, gdy takie przepisy byłyby określone, możliwe byłoby ich egzekwowanie w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy do wydania pozwoleń na wprowadzanie  substancji lub energii do środowiska – przedstawia Jakubczak-Garczyńska.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.