Najefektywniejsza lokalna organizacja

Region

Stowarzyszenie Europa i My odnosi kolejne sukcesy w działalności na rzecz osób i organizacji społecznych. W maju br. Stowarzyszenie zostało wyróżnione w konkursie na najefektywniejsze Lokalne Organizacje Grantowe, otrzymało dotację w ramach programu Agrafka Agory umożliwiającą organizowanie lokalnych konkursów stypendialnych. a Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My został półfinalistą II edycji konkursu Społecznik Roku tygodnika „Newsweek”. Sukces odniósł także Dzień Kultury Żydowskiej realizowany przez Stowarzyszenie wspólnie z Centrum Kultury w ramach projektu „Ulica Żydowska”. Ten projekt znalazł się wśród sześciu najlepszych pomysłów realizowanych przez Ośrodki Kultury w całej Polsce.

Najefektywniejsza Lokalna Organizacja Grantowa

25 maja br. odbyło się uroczyste podsumowanie VI edycji ogólnopolskiego Programu „Działaj Lokalnie”. Do Galerii Freta w Warszawie zawitali przedstawiciele Lokalnych Organizacji Grantowych, dziennikarze, sympatycy Programu i reprezentanci władz państwowych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Waldemar Sługocki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkanie było okazją do podsumowania dwóch lat działań oraz wręczenia nagród w konkursach organizowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w 2009 roku.

Stowarzyszenie Europa i My, które uczestniczy w Programie „Działaj Lokalnie” od 2006 roku, jest obecnie jedną z 52 Lokalnych Organizacji Grantowych (LOG), które każdego roku organizują na terenie swojego działania konkursy wspierające finansowo aktywność społeczności lokalnych. W ciągu czterech lat Stowarzyszenie Europa i My przekazało ponad 130 tys. zł na realizację 36 projektów, których łączny budżet wyniósł blisko 400 tys. zł. Dzięki tym projektom mieszkańcy powiatu grodziskiego mogli uczestniczyć w ponad 370 różnych wydarzeniach: warsztatach artystycznych, przedstawieniach teatralnych, wystawach, koncertach, grach terenowych, wycieczkach, zajęciach sportowo-rekreacyjnych, warsztatach kulinarnych i wielu innych cennych wydarzeniach. Co ważne, w każde działanie angażowane są całe społeczności, media, firmy i samorządy, które stanowią nieodłączny element lokalnej rzeczywistości. – W projektach uczestniczyło do tej pory ponad 17 tysięcy osób, ludzi w różnym wieku, gdyż projekty mają wymiar integrujący pokolenia i służą budowaniu rzeczywistych więzi między członkami społeczności.Realizację projektów wspierało w sumie  ponad 530 wolontariuszy – mówi  Daniel Prędkopowicz.

Stowarzyszenie Europa i My m.in. za wspieranie swoich grantobiorców otrzymało w tym roku wyróżnienie w konkursie na Najefektywniejszą Lokalną Organizację Grantową.

Lokalna Organizacja Stypendialna

 „Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Program dofinansowuje organizacje, które zamierzają realizować lokalne programy stypendialne skierowane do studentów. Główne cele „Agrafki Agory” to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce.

O dotacje w tramach Programu mogły ubiegać się lokalne organizacje stypendialne – organizacje pozarządowe, takie jak Stowarzyszenie Europa i My, działające na terenie wsi i miast do około 100 tys. mieszkańców, które zgodnie ze swoim statutem mogą prowadzić programy stypendialne.
Jak napisano na stronie www.filantropia.org.pl: – Komisja oceniła tegoroczny poziom konkursu „Agrafka Agory” jako wysoki. Uznała, że procedury i kryteria zgłoszonych lokalnych konkursów stypendialnych są przejrzyste oraz przeciwdziałają konfliktowi interesów i zapewniają bezstronność przyznających stypendia.

Spośród złożonych wniosków o dofinansowanie lokalnych konkursów stypendialnych tylko 25 spełniło kryteria formalne. Komisja Konkursowa Programu „Agrafka Agory” dokonała wyboru 14 organizacji, które w najwyższym stopniu spełniły kryteria merytoryczne konkursu i przyznała im granty. Jedną z nagrodzonych w konkursie organizacji jest Stowarzyszenie Europa i My z Grodziska Mazowieckiego.

– Otrzymana dotacja pozwoli nam na początek przyznać trzy roczne stypendia dla studentów mieszkających w powiecie grodziskim. Każde po 380 zł miesięcznie – mówi Daniel Prędkopowicz. – Z czasem mamy nadzieje przyznawać stypendia nie tylko studentom, ale także uczniom szkół średnich, gimnazjalnych, a także i podstawowych. Zachęcamy wszystkich do współpracy w realizacji naszych programów stypendialnych – dodaje.  

Społecznik z Grodziska Mazowieckiego

Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My znalazł się w gronie dziewięciu półfinalistów II edycji konkursu Społecznik Roku tygodnika „Newsweek”. Laureatem konkursu została Wiesława Kowalska z Towarzystwa Kulturalnego Echo Pyzdr.

Celem organizowanego już po raz drugi konkursu jest wybranie, nagrodzenie oraz nadanie tytułu Społecznika Roku tygodnika Newsweek Polska osobie lub osobom działającym na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego. Partnerem merytorycznym konkursu jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, a partnerem głównym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

– Chcemy nagłośnić działalność społeczną w Polsce i promować aktywność pojedynczych ludzi oraz stojących za nimi organizacji. Zależy nam na pokazaniu i uhonorowaniu tych, którzy biorą sprawy we własne ręce, bez oglądania się na pomoc instytucjonalną – mówi Jerzy Karwelis, dyrektor marketingu i reklamy Axel Springer Polska.

Daniel Prędkopowicz jest twórcą i prezesem Stowarzyszenie Europa i My, które od 2002 roku realizuje projekty na rzecz dobra wspólnego. Harcerz, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu podharcmistrza. Członek Rady Programowej Forum Młodych Dyplomatów. Animator, pomysłodawca i koordynator projektów społecznych.

Dzień Kultury Żydowskiej doceniony jako dobra praktyka

Stowarzyszenie Europa i My we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi i ludźmi z różnych środowisk rozpoczęło w 2009 roku realizację projektu „Ulica Żydowska”. Na jego realizację wygrało konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki. Elementem inaugurującym szereg działań mających na celu przypomnienie dawnych mieszkańców miasta i poznanie spuścizny kulturowej był Dzień Kultury Żydowskiej organizowany 20 marca w Grodzisku Mazowieckim.

Półtora miesiąca po tym wydarzeniu tygodnik „Newsweek” wydał raport „Domy Kultury 2010”, w którym m.in. wybrano i zaprezentowano sześć przykładów najciekawszych projektów domów kultury. Jednym z nich okazał się właśnie Dzień Kultury Żydowskiej.

Agata Chruścińska napisała m.in. – Dobry projekt potrafi wciągnąć ludzi do działania, wywołać emocje i skłonić do refleksji. (…) Na pomysł całodziennego happeningu, który przypomniał o byłych sąsiadach (przed wojną Żydzi stanowili jedną trzecią mieszkańców miasta), wpadło stowarzyszenie Europa i My oraz Centrum Kultury. Autorka, która wybrała i opisała najciekawsze przedsięwzięcia kulturalne w Polsce dodała – nie było nudnych wystaw i przydługich prelekcji. Zamiast tego zaserwowano warsztaty języka jidysz, kiermasz książek, wycinanki i tańce żydowskie, terenową grę miejską „Sztetl Grodzisk”, koncerty i spektakle teatralne.

6 czerwca br. w ramach wyróżnionego projektu na płocie dworca PKP powstał zapowiadany już wcześniej mural z napisem w języku jidysz „Miasto Grodzisk”. Zapraszamy do Grodziska Mazowieckiego i do włączenia się w realizację projektu „Ulica Żydowska”.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.