Najbliższe wybory

Region

Po głosowaniu na prezydenta czas na wybory samorządowe. Według Państwowej Komisji Wyborczej powinny się one odbyć późną jesienią lub nawet na początku przyszłego roku.

PKW przypomina, że zakończenie kadencji rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nastąpi w dniu 12 listopada 2010 r.

Wybory samorządowe – zgodnie z ordynacją – zarządza premier nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji, a więc nie później niż 13 października 2010 r.

Głosowanie musi być przeprowadzone w dniu wolnym od pracy, w ciągu 60 dni po upływie kadencji – w praktyce w grę wchodzą wszystkie niedziele pomiędzy 14 listopada 2010 r., a 9 stycznia 2011 r.

Z aktualizowanych na bieżąco danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w trakcie kończącej się kadencji mandaty utraciło blisko 2,9 tys. z 47 tys. radnych. Według statystyk – najczęściej z powodu zrzeczenia się pełnionej funkcji (1,5 tys).

Kolejnym powodem był wybór na stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W takiej sytuacji znalazło się 260 radnych gmin, 234 z powiatów i 10 z sejmików wojewódzkich.

Mandaty wygasały także z powodu śmierci radnego (349), naruszenia ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej (167) lub stwierdzenia utraty prawa wybieralności w dniu wyborów.

W skali kraju znalazło się też po kilkadziesiąt przypadków orzeczeń sądu o nieważności wyboru radnego, a także odmowy złożenia ślubowania.

Z naszych obliczeń wynika także, że w 90 gminach odbyły się przedterminowe wybory wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Takie głosowanie przeprowadzane jest w sytuacji m.in. śmierci dotychczasowego szefa jednostki, utraty prawa wybieralności lub odwołania w referendum.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.