Najbardziej potrzebujący nie zapłacą za pobyt w dziennym domu seniora

Pruszków

Podczas ostatniej sesji rady powiatu pruszkowskiego przyjęto uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Pruszkowie.

Powiat pruszkowski 2 stycznia uruchomił dzienny dom pobytu dla seniorów. To wsparcie dla seniorów (osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo) poprzez zapewnienie im opieki, ciepłego posiłku w ciągu dnia oraz różnych zajęć – edukacyjnych, kulturalnych czy ruchowych.

Podczas ostatniej sesji radni powiatu pruszkowskiego przyjęli uchwałę dotyczącą szczegółowych zasad ponoszenia opłat w Dziennym Domu „Senior+”.

Na początku roku uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach programu dzienny dom senior plus. Są to środki na uruchomienie takiego domu. Z tych pieniędzy wyremontowaliśmy parter budynku przy ul. Kraszewskiego 18. Zaadaptowaliśmy jego podjazd dla potrzeb niepełnosprawnych oraz wyposażyliśmy go w sprzęt codziennego użytku wraz ze sprzętem rehabilitacyjnym – mówił w czasie sesji starosta powiatu Krzysztof Rymuza. – Uchwała przedstawia sposób ponoszenia kosztów przez osoby, które będą korzystały z tego domu. Po raz pierwszy realizujemy to zadanie. Zadanie jest generalne gminne, ale ze względu na możliwości pozyskania środków zewnętrznych wystąpiliśmy również my w tym konkursie – dodawał.

Co ważne, najbardziej potrzebujący nie poniosą kosztów. – Najubożsi nie będą ponosili żadnych kosztów. Wraz ze wzrostem miesięcznego dochodu na osobę, wzrośnie odpłatność. Jest to opłata za pobyt, opiekę oraz wyżywienie w ciągu dnia. Chcemy prosić o przyjęcie tej uchwały jako początku drogi, której określimy optymalne warunki funkcjonowania tego domu. Nie chcemy na tym zarabiać. Chcemy żeby te 15 osób, które będzie korzystało z tego domu, w godnych warunkach spędzało czas – podkreślał Rymuza.

Komisja zdrowia pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała projekt, dziewięcioma głosami „za” i przy braku przeciwnych oraz wstrzymujących.

Podobnie zgodni byli radni. 25 rajców było „za”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Szczegółowych informacji udziela pani Justyna Florczak, telefonicznie (22 738 15 02) lub osobiście w pokoju 230 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.