Nadarzyn: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Region

W dniach 22 listopada – 1 grudnia na terenie Gminy Nadarzyn przeprowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Odpady wielkogabarytowe przewidziane do wywiezienia należy wcześniej zgłosić do Zakładu Usług Komunalnych, tel. (22)  739 42 00; pon. w godz. 9.00 – 17.00  i od wt. do pt. w godz. 8.00– 16.00

Odpady wielkogabarytowe będą odbierane bezpłatnie, zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem:

WOLICA, WALENDÓW – Poniedziałek, 22  listopada, w godz. 8.00 – 12.00
SZAMOTY, KAJETANY – Wtorek, 23  listopada, w godz. 8.00 – 12.00
STRZENIÓWKA – Środa, 24  listopada, w godz. 8.00 – 12.00
STARA WIEŚ, RUSIEC – Czwartek, 25  listopada, w godz. 8.00 – 12.00
URZUT, ROZALIN, MŁOCHÓW – Piątek, 26  listopada, w godz. 8.00 – 12.00
PAROLE, KRAKOWIANY, WOLA KRAKOWIAŃSKA – Poniedziałek, 29  listopada, w godz. 8.00 – 12.00
NADARZYN I i NADARZYN II – Wtorek 30 listopada – Środa,  01 grudnia –  w godz. 8.00 – 12.00

Inne odpady z gospodarstw domowych nie będą odbierane i należy utylizować je w sposób odmienny:

Niewielkie odpady komunalne, opony i inne wyroby z gumy, odpady budowlane i tzw. „zielone” należy utylizować indywidualnie za pośrednictwem firm wywożących odpady komunalne.Pochodzące z gospodarstw domowych odpady niebezpieczne (opakowania po niebezpiecznych substancjach chemicznych, olejach, akumulatory i baterie, przeterminowane leki, świetlówki itp.) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy samodzielnie dostarczyć do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Odpady te są nieodpłatnie przyjmowane przez Zakład Usług Komunalnych, ul. Graniczna 4 w Nadarzynie, w środy, w godzinach 1000 – 1400, po uzgodnieniu telefonicznym – tel. (22) 739 42 00). Dowóz odpadów tego rodzaju  organizuje właściciel na własny koszt.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.