Nadarzyn będzie miał swoje liceum

Region

Rada Powiatu Pruszkowskiego wyraziła zgodę na to by gmina Nadarzyn utworzyła Liceum Ogólnokształcące. Głosowanie nie było jednak jednogłośne.

Władze Nadarzyna wspólnie z mieszkańcami od kilku miesięcy walczą o możliwość stworzenia w gminie liceum ogólnokształcącego. Ze względu na to, że prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych jest zadaniem powiatów, aby utworzyć LO w Nadarzynie konieczna jest zgoda Rady Powiatu Pruszkowskiego. Po licznych spotkaniach, dyskusjach i przesłanych pismach w końcu udało się dojść do porozumienia.

Na dzisiejszym (wtorek) posiedzeniu radni głosowali nad przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia gminie Nadarzyn zadań z zakresu założenia i prowadzenia liceum ogólnokształcącego z siedzibą w Nadarzynie.

– Czas jest bardzo trudy i pilny ponieważ mamy przepisy wyprowadzające reformę oświaty i gonią nas  terminy, które obligują do podjęcia pewnych działań. Stąd inicjatywa grupy radnych, która miała na celu, nie zastąpienie państwa w ustalaniu planu sieci publicznych szkół na terenie powiatu, tylko jest inicjatywą utworzenia liceum w Nadarzynie – mówiła na sesji radna Agnieszka Kuźmińska. – Gmina Nadarzyn deklaruje, że będzie utrzymywać liceum ze środków własnych i subwencji jeśli takie liceum powstanie. Jest to cenna inicjatywa poparta również przez mieszkańców. Nadarzyn jest gminą rozwijającą się. Jest to mina ponad 15 tys mieszkańców Takie miejscowości w Polsce maja  swoje renomowane licea. To że mamy bazę lokalową, bardzo ambitną i kreatywną kadrę, również zapał ludzi i chęć znaczy że Nadarzyn, choć jest wsią zasłużył na to żeby było liceum – zaznaczyła.

Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały powierzającej gminie Nadarzyn obowiązek prowadzenia liceum. – Biorąc pod uwagę nadrzędną wartość w postaci inicjatywy społecznej zarząd powiatu pozytywnie  zaopiniował projekt tej uchwały – poinformował Krzysztof Rymuza, wicestarosta pruszkowski.

Rymuza zaznaczył jednak, że aby szkoła zaczęła funkcjonować od 1 września 2017 r. konieczne jest szybkie podpisanie porozumienia na linii Powiat Pruszkowski – Gmina Nadarzyn. Co więcej należy to zrobić do 31 marca br.

W głosowaniu wzięło udział 27 radnych. 26 było za umożliwieniem gminie Nadarzyn powołania do życia i prowadzenia liceum. Jeden radny był przeciw. Członek zarządu powiatu Mirosław Chmielewski tak tłumaczył swój sprzeciw: Ponieważ zagłosowałem przeciw to powiem dlaczego. Są dwa aspekty. Jesteśmy w sytuacji, że tylko jedna gmina nie będzie miała szkoły ponadgimnazjalnej (Chodzi o Raszyn, gdzie Chmielewski był zastępcą wójta). A z drugiej strony proszę traktować to jako głos mobilizujący. Bo jestem za wami sercem całym. Natomiast będę się cieszył za rok i za dwa jak to liceum będzie miało dobre wyniki. Proszę mnie zrozumieć.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.