Na pytania odpowiadają kandydaci na burmistrza Brwinowa

Wybory 2018

O fotel burmistrza gminy Brwinów powalczą w najbliższą niedzielę obecny włodarz Arkadiusz Kosiński i Karol Kühn z Prawa i Sprawiedliwości. Sprawdźcie jakich odpowiedzi udzielili w naszej ankiecie.

ARKADIUSZ KOSIŃSKI, KWW Dobro Wspólne – obecny burmistrz Brwinowa:

Ostatnie cztery lata dla gminy były? 
Gmina Brwinów rozwija się i w ostatnich latach widać już tego efekty. Składają się na to m.in. nasze inwestycje, na które pozyskujemy spore dotacje, oraz współpraca zarówno u nas, na linii Burmistrz – Rada Miejska, jak też z instytucjami zewnętrznymi. Dbając o zrównoważony rozwój terenu całej gminy realizowaliśmy inwestycje nie tylko w Brwinowie, lecz w każdym z 15 sołectw. Stabilność finansów naszej gminy została bardzo wysoko oceniona przez agencję ratingową (na poziomie AA-), więc mamy też perspektywy na utrzymanie dużego tempa. Brwinów idzie do przodu.

Najpilniejsze potrzeby gminy to:
Stale rosnąca liczba mieszkańców gminy Brwinów powoduje, że naszym priorytetem niezmiennie jest rozbudowa bazy oświatowej. W październiku, dwa dni po otwarciu przedszkola w Otrębusach, ruszyły prace na budowie przedszkola w Żółwinie. W kolejce czekają już przedszkole i szkoła w Parzniewie, rozbudowa szkoły w Żółwinie, hala sportowa w Otrębusach oraz – co planuję pod koniec przyszłej kadencji – rozpoczęcie projektowania trzeciej szkoły w Brwinowie.

Nie mniej ważna jest poprawa stanu dróg gminnych. Przebudowujemy ciągi komunikacyjne o kluczowym znaczeniu, a drogi przenoszące mniejszy ruch utwardzamy destruktem asfaltowym. Jeśli uda się utrzymać tempo dotychczasowych prac, to za 5 lat będzie już można powiedzieć, że mamy dobre drogi w gminie.

Trzecia sprawa to inwestycje w kulturę i rekreację. Trzeba najpierw dokończyć rewitalizację pałacu w parku, do którego przeniesie się Gminny Ośrodek Kultury OKej. W kolejnym kroku trzeba zmodernizować budynek po OKeju i urządzić w nim brwinowską bibliotekę. Powinna zostać również wybudowana kolejna świetlica wiejska – tym razem w Kaniach. Mieszkańcy oczekują też zmian w przestrzeni publicznej, tworzenia parków, miejsc wypoczynku. W planach mamy dokończenie rewitalizacji brwinowskiego parku miejskiego (otrzymaliśmy ponad 2 mln zł dotacji m.in. na urządzenie ogrodu botanicznego), etapową realizację otwartej strefy rekreacji na terenie pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Sochaczewską, urządzenie parku edukacyjno-naukowego przy ul. Lilpopa i rewitalizację parku przy Toeplitzówce w Otrębusach. Myślimy już o nowych parkach w Otrębusach, Owczarni  i Parzniewie.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować?
Jestem burmistrzem gminy Brwinów od końca 2010 r. i teraz, jeszcze bardziej niż 4 lata temu, widać efekty mojego działania. Brwinów zmienia się, nabiera tempa. Chciałbym dokończyć to, co rozpocząłem. Mam też pomysły na kolejne działania, które będą ułatwiać życie mieszkańcom i podnosić jakość życia w naszej gminie.

Co już udało się Panu zrobić dla gminy i mieszkańców?
Lista osiągnięć jest długa, choć z drugiej strony szybko przyzwyczajamy się do tego, co dobre, zapominając, że są to osiągnięcia zaledwie kilku ostatnich lat. Nowe przedszkola w Brwinowie i Otrębusach, gimnazjum w Otrębusach, hala sportowa w Brwinowie, przebudowa ul. Pszczelińskiej oraz ponad 30 zmodernizowanych dróg i ulic (w Brwinowie, Czubinie, Domaniewie, Falęcinie, Kaniach, Krosnach, Milęcinie, Mosznie, Otrębusach, Owczarni, Parzniewie i Żółwinie) a także utwardzenie destruktem bitumicznym ok. 200 odcinków dróg i ulic, budowa obwodnicy Moszny, nowe ścieżki rowerowe, z których najbardziej popularna Brwinów-Parzniew powstała na początku mijającej kadencji.

Park miejski w Brwinowie wygląda zupełnie inaczej niż kilka lat temu, został odnowiony zabytkowy dworek Zagroda i Toeplitzówka w Otrębusach, modernizowaliśmy przedszkola, szkoły, budynki komunalne, place zabaw oraz strażnice i wyposażenie druhów OSP w Brwinowie, Biskupicach, Mosznie i Żółwinie.

Pokonując brak ciągłości terytorialnej naszej gminy rozpoczęliśmy budowę kanalizacji w Owczarni i Żółwinie. Można jeszcze długo wymieniać… Choćby realizację z Milanówkiem i Podkową Leśną projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów”, w którym gmina Brwinów była liderem. Na bazie tego partnerskiego projektu powstały dokumentacje ścieżek rowerowych w Brwinowie, Milanówku i Podkowie Leśnej. Dzięki temu mamy również projekty do realizacji dalszych inwestycji – m.in. strefy rekreacji w Brwinowie, kolejnych dróg i ścieżek rowerowych itp.

Którego z kontrkandydatów obawia się Pan najbardziej?
Mam jednego kontrkandydata, zgłoszonego przez partię polityczną. Wiem jednak, jak ciężko i skutecznie pracowałem przez ostatnie lata dla dobra wspólnego wszystkich mieszkańców i to mieszkańcy ocenią moją pracę 21 października.

KAROL KüHN, KW Prawo i Sprawiedliwość:

Ostatnie cztery lata dla gminy były? 
W ciągu ostatnich czterech lata w gminie pogłębiła się zapaść komunikacyjna w centrum miasta Brwinów. Niezrozumianym jest dlaczego przebudowuje się drogi poza centrum miasta, a te najważniejsze np. Rynek, Wiejska, Kościuszki, Kraszewskiego, Leśna czy Żwirki i Wigury wyglądają fatalnie.

Ponadto kuleje kultura, czego dowodem są dożynki – Święto Rolników, które obecny burmistrz przekształcił w festiwal disco polo. Edukacja, sport, współpraca pomiędzy Urzędem a organizacjami pozarządowymi – to tematy do natychmiastowego uzdrowienia.

Na niskim poziomie stoi partycypacja społeczna mieszkańców w życiu Gminnym, konsultacje społeczne w zasadzie nie istnieją, tak jak komunikacja pomiędzy Gminą a mieszkańcami. Przykładem tego jest spór o remont ulicy Pszczelińskiej w 2014 roku. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców udało się zmienić projekt i uratować wiele zabytkowych drzew, które pierwotnie miały zostać wycięte.

Najpilniejsze potrzeby gminy to:
Pierwszą z potrzeb jest położenie większego nacisku na edukację najmłodszych mieszkańców Gminy, choćby poprzez poprawienie wyników w nauczaniu w Szkole Podstawowej nr 1 oraz poprzez  wzmocnienie działań edukacyjno – wychowawczych w pozostałych placówkach oświatowych. Należy wprowadzić do szkół najnowsze zdobycze techniki, narzędzi multimedialnych czy nietypowych form edukacji np. poprzez lekcje żywej historii czy zajęcia w kołach zainteresowań.

Drugą z potrzeb jest stworzenie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji z podziemną strzelnicą. Centrum może powstać przy współpracy z Powiatem Pruszkowskim w Pszczelinie. Ma być to miejsce aktywności dla młodych sportowców a także miejscem rekreacji dla wszystkich mieszkańców Gminy. Takie miejsce ma szanse stać się areną zawodów o randze krajowej.

Trzecią z potrzeb jest wybudowanie nowoczesnego Ośrodka Kultury z multimedialną biblioteką przy ul. Grodziskiej w Brwinowie. W Ośrodku znajdować się powinno centrum aktywności dla mieszkańców, czyli miejsce spotkań mieszkańców, organizacji pozarządowych na wspólnych wydarzeniach.

Dlaczego zdecydował się Pan kandydować?
Decyzja o wystartowaniu w wyborach samorządowych na stanowisko Burmistrza Gminy Brwinów nie była decyzją łatwą. Zdecydowałem się ubiegać o stanowisko Burmistrza ponieważ chcę zmieniać Gminę, tak aby żadna z grup mieszkańców nie czuła się poszkodowana poczynaniami władz samorządowych. Pragnę rozwijać Gminę we współpracy z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Pragnę, aby nasz Gmina, moja mała ojczyzna, rozkwitała, zmieniała się a przede wszystkim była przyjazna mieszkańcom.

Dostrzegam wiele rzeczy i zjawisk, które wymagają poważnych i przemyślanych zmian. Widzę dysproporcje w inwestycjach drogowych, rozwoju wspólnot lokalnych, a także opóźniających się o wiele lat inwestycjach, położę duży nacisk na zrównoważony rozwój Miasta i Gminy Brwinów. Pragnę, aby Gmina Brwinów była takim miejscem o którym każdy jej mieszkaniec powiem „Jestem stąd!”

Co już udało się Panu zrobić dla gminy i mieszkańców?
Od wielu lat jestem aktywnym członkiem organizacji pozarządowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Od 2015 roku jestem radnym Rady Sołeckiej Otrębus. Te cztery lata społecznej pracy w Radzie Sołeckiej dały mi możliwość stałego kontaktu z mieszkańcami i pomocy w rozwiązywaniu ich problemów i załatwiania spraw, np.: po ponad 25 latach przywróciliśmy tradycyjny Otrębuski Festyn Wiejski „U nas OK. im. Tadeusza Stachowicza”. W tym roku odbyła się jego trzecia edycja. Realizowaliśmy kolejne edycje Festiwalu Etno Jazz Fest. Dzięki staraniom Rady Sołeckiej, skwer przy przystanku WKD w Otrębusach otrzymał patrona. Patronem skweru została twórczyni i pierwsza Dyrektor Szkoły w Otrębusach dr Joanna Jabłońska, co było jednym z moich postulatów w wyborach do Rady Sołeckiej.     Dzięki mojemu zaangażowaniu pozyskałem dla Biblioteki Publicznej ponad 300 nowych pozycji wydawniczych, w tym kompletne roczniki Biuletynu IPN, powieści, poezji czy książek o najnowszej historii Polski.

Którego z kontrkandydatów obawia się Pan najbardziej?
Kandydatów na stanowisko Burmistrza jest dwóch. Szanuję mojego kontrkandydata i nie obawiam się konkurować z nim w demokratycznych wyborach.

Jestem przekonany, że będąc od ponad 38 lat mieszkańcem sołectwa Otrębusy, poznałem problemy naszych wsi oraz doskonale znam bolączki i problemy miasta Brwinów. Rzetelnie wsłuchując się i analizując głosy mieszkańców będę mógł szybciej i oszczędniej realizować zadania i potrzeby mieszkańców w końcu wykorzystując w pełni możliwości współpracy naszej Gminy z Powiatem, władzami Samorządu Województwa oraz Wojewodą Mazowieckim.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.