Mniejsze opłaty w żłobkach w Michałowicach. Rozstrzygnięto konkurs

Michałowice

Od 1 września rodzice zapłacą mniej za pobyt dziecka w żłobku, który zakwalifikował się do dofinansowania przez Gminę Michałowice w wyniku przeprowadzonego konkursu. Dofinansowanie dla dziecka z naszej gminy w takim żłobku będzie wynosić do 700 zł miesięcznie (maksymalna kwota w przypadku uczęszczanie dziecka przez pełen miesiąc, w przypadku absencji – będą inne regulacje).

Od 1 września rodzice zapłacą mniej za pobyt dziecka w żłobku, który zakwalifikował się do dofinansowania przez Gminę Michałowice w wyniku przeprowadzonego konkursu. Dofinansowanie dla dziecka z naszej gminy w takim żłobku będzie wynosić do 700 zł miesięcznie (maksymalna kwota w przypadku uczęszczanie dziecka przez pełen miesiąc, w przypadku absencji – będą inne regulacje).

Do konkursu zgłosiło się osiem jednostek, jednak dwie z nich nie uzyskały  minimalnej liczby 75 punktów (żłobek i klub malucha). Natomiast sześć żłobków   w ocenie merytorycznej uzyskało większą lub  wymaganą liczbę punktów.  Trzy z nich zlokalizowane są w Komorowie, dwa w Nowej Wsi oraz jeden w Regułach.  Żłobki te zaoferowały łącznie 89 miejsc dla dzieci z naszej  gminy.

Ważnym czynnikiem w ocenie był miesięczny koszt ponoszony przez rodzica w formie opłaty stałej  (maks. 60 pkt.). W złożonych  ofertach kształtował się on w wysokości od 300 zł do 700 zł.  Ocenie konkursowej podlegały także kwalifikacje  i doświadczenie kadry  (maks. 10 pkt.), organizacja placówki, a więc godziny jej otwarcia, zajęcia ze specjalistami, warunki lokalowe, warunki na placu zabaw i  oferta zajęć dodatkowych (maks. 25 pkt.), jak również dotychczasowe doświadczenie żłobka w realizacji zadnia (maks.5 pkt.).

Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy do kontaktu z placówkami,  które zakwalifikowały się do podpisania z gminą umowy na dofinansowanie pobytu stałego dziecka w żłobku. A są to:

1. Niepubliczny Żłobek „Radosny Brzdąc”, ul. Aleja Starych Lip 27, 05-806 Komorów, opłata wnoszona przez rodziców 300,00 zł, oferta uzyskała 100 pkt.

2. Niepubliczny Klub Malucha „Prestige for Kids”, ul. Krasińskiego 8, 05-806 Komorów, opłata wnoszona przez rodziców 350,00 zł, oferta uzyskała 90 pkt.

3. Niepubliczny Żłobek „Misie Patysie”, ul. Wiśniowa 3, 05-806 Nowa Wieś, opłata wnoszona przez rodziców 400,00 zł, oferta uzyskała 85 pkt.

4. Niepubliczny Żłobek „Sasanka”, ul. Sasanek 6a, 05-806 Nowa Wieś, opłata wnoszona przez rodziców 500,00 zł, oferta uzyskała 76 pkt.

5. Niepubliczny Żłobek „Gumisiowy Raj”, ul. Królewska 2, 05-816 Reguły, opłata wnoszona przez rodziców 500,00 zł, oferta uzyskała 75 pkt.

6. Niepubliczny Żłobek, ul. Turkusowa 5, 05-806 Komorów, opłata wnoszona przez rodziców 500,00 zł, oferta uzyskała 75 pkt.
 
Warto przypomnieć, że warunkiem koniecznym do dofinansowania przez gminę pobytu dziecka w żłobku jest stałe miejsce zamieszkania dziecka w naszej gminie oraz rozliczenie przez rodzica podatku dochodowego za 2017 rok w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie i wskazanie w deklaracji PIT Gminy Michałowice jako miejsca zamieszkania. Tak więc zapisując dziecko do żłobka, rodzice będą proszeni o przedstawienie pierwszej strony zeznania podatkowego za 2017 rok.

Gminna dopłata do żłobków jest znacznym wsparciem rodziców małych dzieci. Wyłonienie placówek w konkursie pozwoliło na uwzględnienie wielu  potrzeb i preferencji rodziców, nie tylko tych dotyczących ceny, ale także tych dotyczących  lokalizacji (powinien znajdować się niedaleko domu lub po drodze do pracy) czy  warunków lokalowych i kadrowych (nie może być zbyt duży, gdyż dzieci nie będą indywidualnie traktowane i będą częściej chorowały; powinien mieć także dobrą kadrę i smaczne jedzenie).

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.