Milion na targ

Region

Resort rolnictwa zamierza wydzielić 70 mln zł na program budowy i modernizacji lokalnych targowisk. Środki mają pochodzić z PROW 2007-2013. Jedna gmina będzie mogła pozyskać nawet 1 mln zł.

„Mój rynek”, bo tak ma się nazywać program, zakłada wydzielenie specjalnej puli środków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” na inwestycje polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub wyposażeniu targowisk stałych.

Jak tłumaczy Małgorzata Książyk, rzecznik ministerstwa rolnictwa, mają to być nowoczesne miejsca handlu, gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty w godnych warunkach, z zachowaniem wszelkich standardów sanitarnych i weterynaryjnych.

O dofinansowanie takiej inwestycji będą mogły ubiegać się gminy i związki międzygminne.

Nowością ma być uwzględnienie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, rozwoju targowisk usytuowanych poza zdefiniowanymi obecnie w PROW 2007–2013 obszarami wiejskimi, tj. w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców.

Książyk przekonuje, że takie miejscowości stanowią istotny rynek zbytu dla produktów rolnych i lokalnych. – Poza tym usytuowane na ich terenie targowiska może wpłynąć na rozwój gospodarczy sąsiadujących wsi – dodaje.

Maksymalna wartość pomocy na realizację projektów dotyczących budowy lub modernizacji targowisk w jednej gminie, w okresie realizacji programu, nie będzie mogła przekroczyć 1 mln zł. Przy czym dofinansowanie unijne ma wynosić maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Ministerstwo rolnictwa chce, aby wszystkie targowiska, które powstaną w ramach programu „Mój rynek” były wykonane według ściśle określonych standardów m.in. w zakresie powierzchni, wielkości miejsca przeznaczonego dla handlujących czy minimalnych wymogów sanitarnych i weterynaryjnych. Zostaną one określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013.

Rzecznik resortu wyjaśnia, że prace nad programem wciąż trwają. – Kwestia zmiany PROW 2007 – 2013 w zakresie możliwości finansowania inwestycji z zakresu budowy lub modernizacji targowisk jest obecnie konsultowana przez członków Komitetu Monitorującego PROW 2007 – 2013. Dopiero po formalnej akceptacji tych zmian zostaną one oficjalnie przedstawione Radzie Ministrów, a następnie przesłane do Komisji Europejskiej – tłumaczy Małgorzata Książyk.

Jej zdaniem, jest jednak szansa, że nabór wniosków dla tego typu inwestycji odbędzie się już w przyszłym roku.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.