Milion na targ

Region

Jeszcze w tym roku ma ruszyć program budowy i modernizacji targowisk „Mój rynek” – zapowiada ministerstwo rolnictwa. Dotacje w wysokości do 1 mln zł będą przyznawane gminom ze środkó PROW 2007-2013.

– W sumie przewidujemy stworzenie ok. 80 nowych i modernizację ok. 200 istniejących targowisk – informuje Małgorzata Książyk, rzecznik ministerstwa rolnictwa i dodaje, że resort planuje przeznaczyć na ten cel 70 mln euro.

Jak tłumaczy, mają to być nowoczesne miejsca handlu, gdzie rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty w godnych warunkach, z zachowaniem wszelkich standardów sanitarnych i weterynaryjnych.

Pieniądze na inwestycje mają być przyznawane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013.

O dofinansowanie takiej inwestycji będą mogły ubiegać się gminy i związki międzygminne. Przy czym dotacje będą przyznawane na targowiska usytuowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców.

Maksymalna wartość pomocy na realizację projektów dotyczących budowy lub modernizacji targowisk w jednej gminie, w okresie realizacji programu, nie będzie mogła przekroczyć 1 mln zł. Przy czym dofinansowanie unijne ma wynosić maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Ministerstwo rolnictwa chce, aby wszystkie targowiska, które powstaną w ramach programu „Mój rynek” były wykonane według ścisle określonych standardów m.in. w zakresie powierzchni, wielkości miejsca przeznaczonego dla handlujących czy minimalnych wymogów sanitarnych i weterynaryjnych. Zostaną one określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013.

Książyk zaznacza jednak, że prace nad programem wciąż trwają.

– Wymagają one wdrożenia zmian w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007 –2013″ – wyjaśnia i dodaje, że proponowane zmiany są obecnie na etapie negocjacji z Komisja Europejską. Pani rzecznik podkreśla jednak, że pierwszych naborów należy się spodziewać jeszcze w tym roku.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.