Milanówek: Zmiany w Urzędzie Miejskim

Region

Część referatów Urzędu Miasta w Milanówku zmieni swoją siedzibę. Jedne z nich przeniosą się do nowego budynku przy ulicy Spacerowej, pozostałe zmienią dotychczasową lokalizację na jeden z budynków przy ulicy Kościuszki.

W zmodernizowanym budynku przy ul. Spacerowej 4 od 1 września na parterze znajdą się: punkt obsługi interesanta, referat ochrony środowiska i referat gospodarki zielenią. Na piętrze: biuro zastępcy burmistrza, referat technicznej obsługi Miasta; jednostka realizująca projekt wod.-kan. i referat eksploatacji infrastruktury wod-kan oraz referat geodezji i gospodarki przestrzennej, a także referat informatyki.

W poruszaniu się po nowym obiekcie interesantom pomoże pracownik punktu obsługi oraz tablica informacyjna i oznakowania na zewnątrz i wewnątrz budynku. Dodatkowo na stronie internetowej Miasta umieszczona zostanie mapka prezentująca lokalizację budynku. Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych nie zmieniają się.

Pozostałe referaty UM oraz gabinet Burmistrza Miasta pozostaną w obecnych siedzibach, tj. przy ulicy Kościuszki (budynki: A i B) oraz Warszawska 32 (Biuro Promocji Miasta). Choć tu też nastąpią zmiany. Od 1 października: referat spraw obywatelskich przeniesie się z budynku A przy ul. Kościuszki na piętro budynku B (gdzie mieści się Urząd Stanu Cywilnego); referat oświaty z obecnej siedziby przeniesie się do budynku A, a biuro pełnomocnika burmistrza ds. profilaktyki i uzależnień opuści najmowany lokal przy ul. Warszawskiej 37 i zajmie pomieszczenia w budynku D przy ul. Fiderkiewicza, gdzie siedzibę ma Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym samym budynku dotychczas znajdował się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ale od początku listopada będzie mieścił się w obiekcie obok budynku UM przy ul. Spacerowej (wjazd od ulicy Pasiecznej).

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.