Milanówek pracuje nad przestrzenią

Milanówek

Tworzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta nie jest prostą sprawą. W Milanówku nad przygotowaniem opracowania głowią się wszyscy. Specjaliści, urzędnicy, a także mieszkańcy. Jakie są efekty ich wysiłków?

Głos mieszkańców jest niezwykle istotny. Milanowianie mieli okazję wypowiedzieć się na temat ulokowania wybranych stref w mieście. W marcu przedstawiciele firmy Budplan przeprowadzali ankietę wśród mieszkańców. Dodatkowo do 7 maja można było odpowiedzieć na pytania zamieszczona w formularzu internetowym. Jednak na tym nie koniec. – Obecnie prace dotyczące opracowania studium są w fazie początkowej i do chwili obecnej wykonane zostało opracowanie ekofizjograficzne, a także koncepcja studium w części dotyczącej uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Równolegle podjęliśmy działania dodatkowe, oprócz tych wymaganych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w postaci konsultacji z mieszkańcami. Na ulice miasta wyszli ankieterzy, którzy zbierali informacje o potrzebach mieszkańców Milanówka względem przestrzeni miasta. Drugim elementem konsultacji są warsztaty urbanistyczne skierowane do mieszkańców Milanówka, przy wsparciu specjalistów i projektantów z firmy Budplan, która opracowuje dla nas studium – przedstawia Daria Gągała z Urzędu Miasta w Milanówku.

Z pewnością dla mieszkańców to ciekawe doświadczenie. Chętni mogli wziąć udział w warsztatach, które odbyły się 27 kwietnia i 7 maja. – Pierwsze takie warsztaty odbyły się 27 kwietnia. Po krótkim wprowadzeniu w tematykę studium mieszkańcy przystąpili do prac warsztatowych w grupach. Prace te polegały na wspólnym projektowaniu koncepcji rozwiązań dotyczących głównych kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Milanówka. Uczestnicy umieszczali na mapie miasta, w wybranych przez zespół roboczy lokalizacjach, symboliczne oznaczenia poszczególnych funkcji i obiektów, które ich zdaniem powinny rozwijać się lub powstać w mieście – opisuje Gągała. 

Stopniowo Milanówek zbliża się do zakończenia pewnego etapu, jednak na całościowy efekt przyjdzie jeszcze poczekać. – Pod koniec maja przewidziane jest spotkanie podsumowujące cały proces konsultacyjny. Przedstawimy wypracowane na warsztatach sugestie mieszkańców oraz wyniki ankiet. Efekty konsultacji zostaną przeanalizowane i uwzględnione w ostatecznym kształcie studium. Zakończenie całościowych prac nad Studium zaplanowane jest na drugą połowę 2017 roku – podaje przedstawicielka milanowskiego magistratu.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.