Mieszkańcy Raszyna mogą dokonać oceny

Raszyn

Kolejna odsłona prac nad programem rewitalizacji gminy Raszyn. Nadszedł czas na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przygotowanego projektu. Do 10 marca zainteresowani mogą składać uwagi.

Od samego początku prac nad programem rewitalizacji włodarze Raszyna podkreślają, że ma on duże znaczenie w rozwoju gminy. Dlatego niezbędne jest dopracowanie każdego szczegółu. – GPR to dokument operacyjny, za pomocą którego władze samorządowe będą mogły uruchamiać mechanizmy oraz realizować przedsięwzięcia mające na celu szczególny rodzaj interwencji. Działania rewitalizacyjne będą odbywać się na terenie obszaru rewitalizacji, który składa się z części sołectwa Nowe Grocholice i Falenty oraz części osiedli Raszyn I i Raszyn II. W GPR wyznaczono dwa podobszary, na których będą prowadzone ww. działania – czytamy w Prognozie Oddziaływania na Środowisko.

Warto pamiętać, że założenia i propozycje muszą być zgodne z literą prawa. – W kontekście celu wykonania niniejszej prognozy warto podkreślić, że zakres ustaleń możliwych do zapisania w GPR jest ograniczony przepisami prawnymi i wytycznymi, a jego treści nie można odczytywać w oderwaniu od przepisów dot. ochrony środowiska, budownictwa, bezpieczeństwa pożarowego i innych. Oznacza to, że brak uwzględnienia w projekcie GPR jakichś aspektów nie oznacza, że zostały one zignorowane – bowiem mogą być one uregulowane przepisami prawa materialnego – napisano w prognozie.

Ważny element stanowi również ocena oddziaływania projektu na środowisko. Po raz kolejny głos w sprawie programu rewitalizacji zabiorą mieszkańcy. Do 10 marca zainteresowani mogą składać uwagi drogą elektroniczną. Formularz dostępny jest tu. Istnieje również możliwość przekazania uwag drogą korespondencyjną bądź bezpośrednio na biuro podawcze w raszyńskim urzędzie.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.