Miejskie autobusy znikają z ul. Długiej

Pruszków

Fatalny stan nawierzchni ulicy Długiej zmusił władze Pruszkowa do zmiany trasy miejskich autobusów. Nowy rozkład jazdy obowiązuje do odwołania. Podobną decyzję ZTM podjął w sprawie linii ZW.

O kłopotach z nawierzchnią i ruchem autobusów na ul. Długiej informowaliśmy tydzień temu. Z prośbą o pomoc w tej sprawie zwrócili się mieszkańcy tej okolicy, wskazując że tak zły stan techniczny drogi może stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.

Z pytaniem o ul. Długą zwróciliśmy się wówczas do jej zarządcy, czyli powiatu pruszkowskiego.   – Pogarszający się stan techniczny ulicy Długiej jest najprawdopodobniej długofalowym skutkiem nieprawidłowo wykonanych prac ziemnych przez wykonawcę kanalizacji sanitarnej na tym odcinku. Z przeprowadzonych na nasze zlecenie ekspertyz wynika, że to brak odpowiedniego zagęszczenia podłoża (czyli potocznie mówiąc utwardzenia ziemi pod nawierzchnią drogi) na odcinku przebiegu kolektora sanitarnego skutkuje powstawaniem na całej ul. Długiej swoistych pofalowań, miejscowych zadoleń, a w niektórych przypadkach nawet głębokich zapadnięć. Defekt wykonanych prac kanalizacyjnych ujawniał się już w latach poprzednich, natomiast obecne wysokie temperatury i natężenie ruchu na tym odcinku przyczyniły się do zwiększenia skali problemu – tłumaczył Rafał Pszczółkowski z biura zarządu powiatu.

Jednocześnie poinformował, że starostwo zwróciło się z prośbą do Urzędu Miasta w Pruszkowie i ZTM w Warszawie o zmianę trasy kursowania autobusów komunikacji miejskiej i komunikacji zastępczej ZW. Jak udalo nam się ustalić, zarówno autobusy linii ZW, jak i pruszkowska „trójka” Długą od poniedziałku nie pojadą. – Urząd Miasta Pruszkowa informuje, że w związku z uszkodzoną nawierzchnią ul. Długiej na odcinku od Brzezińskiego do ul. Hortensji ulegnie zmianie trasa kursowania autobusu komunikacji miejskiej na linii 3.Wprowadzone zmiany będą wiązały się z czasowym zawieszeniem przystanków. W kierunku Piastowa zostaną zawieszone przystanki 3 Maja, Mostowa oraz Wesoła. W kierunku Pruszkowa zawieszone zostają przystanki Kolejowa, Wesoła oraz 3 Maja – informuje magistrat.

Dokładny rozkład autobusów ZW powinien być wkrótce dostępny na stronie ZTM.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.