Michałowice: Uchwalono budżet na 2011 rok

Region

Rada Gminy Michałowice przyjęła budżet na 2011 rok. Planowane dochody gminy wynoszą 79 mln zł, a wydatki 82 mln zł. Deficyt tegorocznego budżetu gminy wyniesie prawie 3 mln zł.

Gmina Michałowice określiła wysokość planowanych wydatków na 82 mln zł. Ponad 75 proc. tej kwoty zostanie przeznaczona na wydatki bieżące, a prawie 25 proc. na wydatki inwestycyjne.

Największą część wydatków bieżących gminy stanowi edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży. Gmina na szkoły i inne placówki oświatowe oraz pomoc materialną dla uczniów wyda 27 mln złotych.  

Natomiast na utrzymanie infrastruktury, porządku i ochronę środowiska gmina chce przeznaczyć blisko 13 mln zł. Na kwotę będą składać się wydatki na takie działy jak: oświetlenie dróg i placów, remonty i modernizacja oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych, konserwacja odwodnienia czy utrzymanie sieci wodociągowej i sanitarnej.

Pozostałe pozycje stanowiące cześć wydatków bieżących to pomoc społeczna (zaplanowano wydatki na poziomie prawie 3 mln zł), administracja publiczna (prawie 7 mln), gospodarka gruntami i nieruchomościami (blisko 1,2 mln) kultura i sport (2,2 mln), Janosikowe (5,3 mln). Na obsługę długu publicznego gmina przeznaczy, a 6 mln zł a na pozostałe wydatki 1,8 mln.

Wydatki inwestycyjne, będą stanowić blisko 25 proc wszystkich planowanych wydatków. Planowane na ten rok inwestycje gminne obejmą budowę sieci wodociągowej i sanitarnej, przebudowę i modernizacje dróg, odwodnienie terenów, budowę Urzędu Gminy wraz z infrastrukturą, modernizacje budynków oświaty oraz wykonanie i modernizacje oświetlenia. Pozostałe wydatki inwestycyjne zostaną poniesione na zakup mienia komunalnego i gospodarkę mieszkaniową.

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.