Michałowice: Sięgnij po fundusze unijne

Region

Gmina Michałowice zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno - konsultacyjne „Sięgnij po fundusze unijne”.

Spotkanie odbędzie się 18 listopada w Urzędzie Miejskim w Michałowicach. Podczas spotkania zainteresowane osoby będą mogły przedstawić swoje pomysły na pozyskanie funduszy unijnych. Wszystkie projekty zostaną przeanalizowane pod kątem uzyskania dotacji.

PROGRAM SPOTKANIA

17:00 – Informacja

1. Możliwości aplikowania w 2010 roku
1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – zakup kolektorów słonecznych
2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) – działanie 4.3 – Kredyt technologiczny
( nabór ciągły)
3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (RPOWM) – działanie 1.7 Promocja przedsiębiorczości ( targi i misje handlowe )
4) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) – działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samo zatrudnienia ( środki na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie stanowiska, staże )

2. Planowane konkursy na 2011 rok
1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – działanie 311 – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
2) PROW – działanie 312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
3) RPOWM – działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości
4) RPOWM, POIG – promocja przedsiębiorstw ( targi i misje handlowe )
5) POIG – działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

18:00 – Konsultacje udzielane na 4 stanowiskach przez firmę „GLOBAL – KOMORÓW” Kancelaria Gospodarcza Sp. z o.o. w zakresie: PO KL, RPO WM, PROW, PO IG

  •  
  •  
  •  
  •   
  •  
  •  

Byłeś świadkiem wypadku? Stoisz w gigantycznym korku? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie? Poinformuj o tym innych mieszkańców Pruszkowa, Grodziska i okolic. Przesyłaj zdjęcia i informacje do redakcji WPR24.pl na adres e-mail: kontakt@wpr24.pl lub SMS i MMS pod nr tel. 600 924 925.